Thứ bảy,  26/09/2020

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn Đại biểu 100 trí thức trẻ tiêu biểu Khối các Cơ quan Trung ương

Sáng 13/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp đoàn đại biểu 100 trí thức trẻ tiêu biểu Khối các Cơ quan Trung ương nhân Đại hội đoàn các cấp chuẩn bị Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh những đại biểu tri thức trẻ khối các cơ quan Trung ương trong thời gian qua đã có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, phấn đấu rèn luyện, học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phó Chủ tịch nước biểu dương Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương dù mới được lập lại 5 năm nhưng luôn là đơn vị xuất sắc trong phong trào Đoàn, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá cao. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, coi thanh niên và công tác thanh niên là rường cột, là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định...

Sáng 13/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp đoàn đại biểu 100 trí thức trẻ tiêu biểu Khối các Cơ quan Trung ương nhân Đại hội đoàn các cấp chuẩn bị Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh những đại biểu tri thức trẻ khối các cơ quan Trung ương trong thời gian qua đã có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, phấn đấu rèn luyện, học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phó Chủ tịch nước biểu dương Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương dù mới được lập lại 5 năm nhưng luôn là đơn vị xuất sắc trong phong trào Đoàn, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá cao.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, coi thanh niên và công tác thanh niên là rường cột, là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Bác Hồ luôn coi “Đức là gốc”, là nền tảng của mọi thắng lợi. Chính vì vậy, các đại biểu trí thức trẻ tiêu biểu cần phấn đấu trở thành những cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, xứng đáng là người tham mưu giúp các cơ quan Trung ương triển khai đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn trong thời gian tới, các đại biểu trí thức trẻ tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục rèn luyện ý thức đạo đức tốt, tăng cường nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu công tác và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

100 tri thức trẻ tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương trong buổi gặp mặt có 40 người là tiến sĩ, 60 người ở các vị trí trưởng phòng, cấp vụ tại các ban ngành, tổ chức đoàn thể của các cơ quan Trung ương. Các đại biểu đều có độ tuổi dưới 40, có trình độ chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và có hoài bão, mong muốn được cống hiến cho đất nước.

Theo Dangcongsan.vn