Thứ sáu,  22/01/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thu ngân sách: Dồn lực tăng thu cuối năm

LSO- Chiều 13/7/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp kiểm điểm công tác thu thuế, phí 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2012 toàn tỉnh thu đạt trên 413 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch, bằng 120,5% so với cùng kỳ. Thu theo địa bàn hầu hết đạt tiến độ đề ra. Toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền đã cung cấp cho người nộp thuế trên 28.000 ấn phẩm, trên 1000 văn bản các loại. Tổ chức 29 hội nghị đối thoại với 2.268 lượt người tham dự. Cũng trong 6 tháng đầu năm đã xử phạt 63 trường hợp với số tiền xử phạt trên 142 triệu đồng. Triển khai các chính sách vĩ mô của Chính phủ, kích thích tăng trưởng kinh tế luôn được quan tâm, quản lý chặt vì vậy đã hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp phát triển. Triển khai các luật thuế mới tích cực đạt tiến độ đề ra. Tình hình thu phí tại cửa khẩu...

LSO- Chiều 13/7/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp kiểm điểm công tác thu thuế, phí 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
6 tháng đầu năm 2012 toàn tỉnh thu đạt trên 413 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch, bằng 120,5% so với cùng kỳ. Thu theo địa bàn hầu hết đạt tiến độ đề ra. Toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền đã cung cấp cho người nộp thuế trên 28.000 ấn phẩm, trên 1000 văn bản các loại. Tổ chức 29 hội nghị đối thoại với 2.268 lượt người tham dự. Cũng trong 6 tháng đầu năm đã xử phạt 63 trường hợp với số tiền xử phạt trên 142 triệu đồng. Triển khai các chính sách vĩ mô của Chính phủ, kích thích tăng trưởng kinh tế luôn được quan tâm, quản lý chặt vì vậy đã hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp phát triển. Triển khai các luật thuế mới tích cực đạt tiến độ đề ra. Tình hình thu phí tại cửa khẩu có những chuyển biến tích cực, đóng góp trực tiếp vào tăng thu. Cho đến hết ngày 30/6 đã thu 61.356 xe, đạt trên 56 tỷ đồng, đây là một khoản thu lớn của tỉnh nhằm tái đầu tư vào cửa khẩu. Tuy nhiên tình hình thu ngân sách đầu năm vẫn có những khó khăn, giảm so với kế hoạch. Các doanh nghiệp ngừng kinh doanh lớn, thu thuế đất khó khăn nên đã ảnh hưởng đến công tác thu. Giãn giảm thuế với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn nên số thu cũng giảm theo. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các biện pháp để tăng thu, rà soát nguồn thu, chú trọng các địa bàn thu lớn để tích cực chỉ đạo tăng thu.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, thu ngân sách là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ nay đến cuối năm cần tăng cường quản lý để tăng thu: Kiểm tra chặt trong thực hiện chính sách để tránh bị lợi dụng; quản lý tốt cán bộ, phòng ngừa sai phạm, nhưng vẫn tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp; không được thỏa mãn với kết quả thu; cần rà soát không bỏ sót lọt nguồn thu, quản lý tốt, hạn chế nợ xấu; tăng cường khâu thu phí để tái đầu tư phục vụ chính cho công tác thu nhằm tăng thu ngân sách…


Nguyễn Đông Bắc