Thứ bảy,  27/02/2021

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 6 Luật

Sáng nay (16/7), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 luật và luật sửa đổi, đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3. Các luật được công bố, là: Bộ luật lao động (sửa đổi); Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Bốn Luật còn lại, gồm: Luật Giáo dục đại học; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Công đoàn (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.So với Bộ Luật lao động hiện hành, Bộ Luật lao động (sửa đổi) có những quy định tiến bộ về tuổi nghỉ hưu, mức lương tối thiểu, chế độ nghỉ thai sản, tiền làm thêm giờ và số giờ làm thêm của người lao động…Luật quy định lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá...

Sáng nay (16/7), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 luật và luật sửa đổi, đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Các luật được công bố, là: Bộ luật lao động (sửa đổi); Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Bốn Luật còn lại, gồm: Luật Giáo dục đại học; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Công đoàn (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.

So với Bộ Luật lao động hiện hành, Bộ Luật lao động (sửa đổi) có những quy định tiến bộ về tuổi nghỉ hưu, mức lương tối thiểu, chế độ nghỉ thai sản, tiền làm thêm giờ và số giờ làm thêm của người lao động…

Luật quy định lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá hai tháng.

Luật giáo dục đại học được kỳ vọng sẽ khắc phục nhiều vấn đề cơ bản, cấp bách và tác động tích cực để đổi mới hệ thống giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển đất nước. Luật quy định 4 vấn đề mới cơ bản, gồm: Phân tầng đại học, xã hội hóa giáo dục đại học, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học và vấn đề kiểm soát chất lượng đào tạo.

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm như: Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao gói hoặc điếu thuốc lá; buôn bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu; quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng.

Luật cũng nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua hoặc bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua hoặc bán thuốc lá; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá….

Tại buổi họp báo, các cơ quan chủ trì soạn thảo cũng giới thiệu những nội dung cơ bản của 3 Luật, gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Bảo hiểm tiền gửi, và Luật Công đoàn (sửa đổi).

Theo VOV