Thứ hai,  01/03/2021

Trên 200 học viên đối tượng 4 dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

LSO-Ngày 16/7/2012, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh (QP-AN) cho trên 200 cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Dự khai mạc có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh. Cán bộ Bộ CHQS tỉnh truyền đạt nội dung chuyên đề của chương trình bồi dưỡng Trong 4 ngày học, các học viên sẽ được quán triệt, nghiên cứu 6 chuyên đề như Chiến tranh nhân dân Việt Nam Bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN. Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ biên giới trong thời kỳ mới. Xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình...

LSO-Ngày 16/7/2012, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh (QP-AN) cho trên 200 cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Dự khai mạc có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.
Cán bộ Bộ CHQS tỉnh truyền đạt nội dung chuyên đề của chương trình bồi dưỡng
Trong 4 ngày học, các học viên sẽ được quán triệt, nghiên cứu 6 chuyên đề như Chiến tranh nhân dân Việt Nam Bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN. Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ biên giới trong thời kỳ mới. Xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, KTXH trong tình hình mới. Và các chuyên đề bổ trợ khác như nội dung các Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự… Một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối yêu cầu các học viên nghiêm túc trong công tác học tập và nghiên cứu, thấm nhuần tư tưởng và các quan điểm của Đảng về QP-AN trong tình hình mới; tạo nhận thức đảm bảo hoàn thành các công việc gắn với các nhiệm vụ QP-AN của các cơ quan, đơn vị.

Minh Hồng