Thứ tư,  23/09/2020

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu. ( Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN) )- Chiều 16-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam về kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 9-4-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh cho biết, trong 11 năm qua, hệ thống tổ chức của Hội tiếp tục được củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ làm công tác Hội được tăng cường một bước về số lượng và chất lượng. Hiện Hội Luật gia Việt Nam có 46 nghìn hội viên. Cùng với việc phát triển về số lượng, Hội Luật gia Việt Nam luôn chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động Hội cho cán bộ và hội viên.Thời gian qua,...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu. ( Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN) )
– Chiều 16-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam về kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 9-4-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh cho biết, trong 11 năm qua, hệ thống tổ chức của Hội tiếp tục được củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ làm công tác Hội được tăng cường một bước về số lượng và chất lượng. Hiện Hội Luật gia Việt Nam có 46 nghìn hội viên. Cùng với việc phát triển về số lượng, Hội Luật gia Việt Nam luôn chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động Hội cho cán bộ và hội viên.

Thời gian qua, Hội đã chủ trì xây dựng thành công Luật Trọng tài thương mại năm 2010, đồng thời tổ chức nghiên cứu, tham gia góp ý kiến cho 118 dự luật, pháp lệnh, nghị định. Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại cuộc họp, Hội Luật gia Việt Nam cũng nêu lên một số đề xuất, kiến nghị nhằm phát huy hơn nữa khả năng của Hội Luật gia trong các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao truyền thống tốt đẹp cũng như kết quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, Hội Luật gia Việt Nam đã luôn bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng phương châm đoàn kết, đổi mới, năng động, phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được trong hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam đã góp phần tích cực vào thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước.

Về phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới,

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục những hạn chế; phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, địa phương nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác xây dựng pháp luật; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; công tác phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; cải cách hành chính; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc;…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính phủ sẽ làm hết mình để hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam – tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp đặc thù làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.

Theo Nhandan