Thứ sáu,  22/01/2021

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

Sáng 16/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Từ đầu năm đến nay, các tỉnh Tây Nguyên nỗ lực duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Tăng trưởng GDP toàn vùng đạt 12,8%, xuất khẩu đạt 1,12 tỷ USD, tăng 7,8% so cùng kỳ này năm ngoái. Toàn vùng cũng đã có 939 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng số vốn trên 4.013 tỷ đồng, sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực. Xu hướng nông dân các tỉnh Tây Nguyên tiếp cận với các tiến bộ khoa học công nghệ ngày càng phổ biến, nhiều nơi nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, áp dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng cà phê, cây ăn trái, chè, rau, hoa xuất khẩu... Các chính sách dân tộc và công tác an sinh xã hội tiếp tục được tập trung chăm lo. Toàn vùng đã đào tạo nghề cho trên 16 nghìn người, giải quyết việc làm mới cho...

Sáng 16/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Từ đầu năm đến nay, các tỉnh Tây Nguyên nỗ lực duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Tăng trưởng GDP toàn vùng đạt 12,8%, xuất khẩu đạt 1,12 tỷ USD, tăng 7,8% so cùng kỳ này năm ngoái. Toàn vùng cũng đã có 939 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng số vốn trên 4.013 tỷ đồng, sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực. Xu hướng nông dân các tỉnh Tây Nguyên tiếp cận với các tiến bộ khoa học công nghệ ngày càng phổ biến, nhiều nơi nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, áp dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng cà phê, cây ăn trái, chè, rau, hoa xuất khẩu… Các chính sách dân tộc và công tác an sinh xã hội tiếp tục được tập trung chăm lo. Toàn vùng đã đào tạo nghề cho trên 16 nghìn người, giải quyết việc làm mới cho 52 nghìn lao động. Tăng cường củng cố cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học, khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được quan tâm hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng thiếu đói. Hiện nay, nhiều địa phương ở Tây Nguyên đã cấp xong các mặt hàng chính sách, hoàn thành 70% kế hoạch hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã tập trung giải quyết có kết quả việc tranh chấp đất đai ở các dự án nông, lâm nghiệp và đền bù, tái định cư tại các công trình thủy điện đã xảy ra trong năm 2011 các năm trước đây..

Trong 6 tháng cuối năm, các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (Khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 – 2020. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng phối hợp tốt với các địa phương tập trung nghiên cứu, đề xuất một số vấn đề cấp bách nổi lên ở Tây Nguyên như vấn đề đất đai, hỗ trợ sản xuất đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực trạng về rừng, hoạt động của các công ty lâm nghiệp quản lý rừng tự nhiên, tình hình sản xuất, xuất khẩu cà phê.

Các tỉnh Tây Nguyên phấn đấu đến năm 2013, tất cả các buôn làng đều có đảng viên, đến 2015 tất cả các buôn làng đều có tổ chức đảng. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất một chiến lược cơ bản, toàn diện về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của vùng Tây Nguyên.

Theo Dangcongsan.vn