Thứ năm,  25/02/2021

Chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ việc tham nhũng

Sáng 17-7, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2012 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN dự.Trong sáu tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Văn phòng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Đã chủ trì giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN hoàn thành tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) trình Ban Chấp hành T.Ư 5 (khóa XI); chuẩn bị tốt các nội dung và phục vụ kịp thời các phiên họp của Ban Chỉ đạo; tham gia ý kiến vào nhiều văn bản của cơ quan chức năng; chủ động theo dõi, bám sát tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, báo cáo kịp thời lên Phó Thủ tướng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng...
Sáng 17-7, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2012 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN dự.

Trong sáu tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Văn phòng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Đã chủ trì giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN hoàn thành tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) trình Ban Chấp hành T.Ư 5 (khóa XI); chuẩn bị tốt các nội dung và phục vụ kịp thời các phiên họp của Ban Chỉ đạo; tham gia ý kiến vào nhiều văn bản của cơ quan chức năng; chủ động theo dõi, bám sát tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, báo cáo kịp thời lên Phó Thủ tướng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý, những kiến nghị đề xuất; thực hiện công tác hành chính, quản trị và tài vụ kịp thời, đúng quy định, v.v…

Công tác tham mưu, nghiên cứu đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực như xây dựng thể chế, nghiên cứu khoa học, kiện toàn tổ chức, hợp tác quốc tế, v.v… Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Văn phòng Ban Chỉ đạo đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất do Ban Chỉ đạo, Ban Bí thư giao…

Đáng chú ý là, Văn phòng Ban Chỉ đạo đã chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ điều tra, xử lý 28 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; cử cán bộ làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng về tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, những khó khăn, vướng mắc của các vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Văn phòng Ban Chỉ đạo đã tiếp 127 lượt công dân đến phản ánh và đưa đơn tố cáo; tiếp nhận 842 đơn khiếu nại, tố cáo qua đường bưu điện. Qua công tác xử lý đơn, phát hiện 47 đơn có dấu hiệu tham nhũng (chiếm 5,58%), đã chuyển 22 đơn đến các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền. Văn phòng Ban Chỉ đạo đã tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ quan chức năng xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua tố cáo của công dân.

Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN xác định, trong sáu tháng cuối năm 2012 tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Ban Chỉ đạo. Tổng hợp các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tham gia ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm đối với các bộ, ngành. Chuẩn bị nội dung, tổ chức thành công phiên họp 18 của Ban Chỉ đạo, trong đó có nội dung tham mưu sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo sáu tháng đầu năm 2012. Chủ động nắm tình hình, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, đề xuất về công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung vào sáu lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; thu chi ngân sách, thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước trong doanh nghiệp; hoạt động tín dụng ngân hàng; công tác cán bộ, thủ tục hành chính.

Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN được thành lập theo Quyết định số 13/2007/QĐ-TTg ngày 24-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi thành lập đến nay, Văn phòng đã từng bước kiện toàn tổ chức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm năm qua, ngày 27-2-2012, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 236/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng. Trước đó, ngày 28-9-2011, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 1682/QĐ-CTN tặng thưởng đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng khóa X, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN Huân chương Độc lập hạng nhì.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng lãnh đạo Văn phòng và Huân chương Độc lập hạng nhì tặng đồng chí Vũ Tiến Chiến.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng qua các thời kỳ. Đồng chí nêu rõ, Báo cáo sơ kết công tác sáu tháng đầu năm của Văn phòng và các ý kiến thảo luận đã đánh giá khá đầy đủ các mặt công tác của Văn phòng trong sáu tháng qua và chuẩn bị tốt các báo cáo trình Hội nghị T.Ư 5. Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Văn phòng cần tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng, trước hết là trong nội bộ cơ quan và góp ý kiến với cơ quan khác. Chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 về PCTN. Tham gia sửa đổi Luật PCTN để trình QH khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 4 tới; phối hợp các cơ quan hữu quan trong việc sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ trì, chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN. Văn phòng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN.

Theo Nhandan