Thứ năm,  25/02/2021

Kết thúc phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ QH Khóa XIII

Ngày 17-7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH Khóa XIII đã kết thúc họp phiên thứ 9, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH đã xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ ba, QH Khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư, QH Khóa XIII. Ủy ban Thường vụ QH đã thảo luận và nhất trí cho rằng, kỳ họp thứ ba, QH Khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Kỳ họp vừa qua tiếp tục cải tiến, đổi mới, rút ngắn được thời gian so các kỳ họp trước, tăng thời lượng truyền thanh và truyền hình trực tiếp. Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Chính phủ, các cơ quan của QH, các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của QH vừa được thông qua;...
Ngày 17-7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH Khóa XIII đã kết thúc họp phiên thứ 9, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH đã xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ ba, QH Khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư, QH Khóa XIII. Ủy ban Thường vụ QH đã thảo luận và nhất trí cho rằng, kỳ họp thứ ba, QH Khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Kỳ họp vừa qua tiếp tục cải tiến, đổi mới, rút ngắn được thời gian so các kỳ họp trước, tăng thời lượng truyền thanh và truyền hình trực tiếp. Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Chính phủ, các cơ quan của QH, các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của QH vừa được thông qua; tiếp thu, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, rút kinh nghiệm, tích cực chuẩn bị tổ chức phục vụ tốt hơn kỳ họp thứ tư sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm nay.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ QH cơ bản nhất trí dự kiến sơ bộ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, QH Khóa XIII; đề nghị Văn phòng QH tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình trình Ủy ban Thường vụ QH tại phiên họp sau. Đồng thời, cho ý kiến về việc chuẩn bị chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ QH và dự kiến kế hoạch tiến hành hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH trong các tháng còn lại của năm 2012.

Ủy ban Thường vụ QH đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về việc xin chủ trương thành lập TP Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Ủy ban Thường vụ QH đã thông qua Nghị quyết về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của QH.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về công tác nhân sự Kiểm toán Nhà nước và một số nội dung khác.

Theo Nhandan