Thứ tư,  03/03/2021

Hội thảo bảo tồn dân ca Tày – Nùng Lạng Sơn trong thời kỳ mới

Phát biểu ý kiến, ông Vy Hồng Nhân đã đánh giá thành công của hội thảo và các ý kiến tham luận đảm bảo phong phú đa dạng, đi vào nhiều góc độ. Đồng thời mong muốn trong hội thảo lần sau tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa.

LSO-Sáng 18/7/2012, Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo bảo tồn dân ca Tày – Nùng Lạng Sơn trong thời kỳ mới (hội thảo lần 1). Ông Vy Hồng Nhân, Chủ nhiệm đề tài, Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca tỉnh chủ trì hội thảo.
Hội thảo thu được nhiều ý kiến tham luận chất lượng
Căn cứ vào Quyết định số 1176/QĐ – UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt đề tài, dự án khoa học và công nghệ đợt I năm 2011 về đề cương đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo tồn, phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển” của Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn đã được hội đồng khoa học tỉnh xét duyệt ngày 14/10/2011, hội thảo tổ chức nhằm thu được những ý kiến đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu về văn hóa và các lĩnh vực liên quan về các giải pháp thích hợp để bảo tồn và phát huy những giá trị tích cực của một số làn điệu chính của dân ca Tày – Nùng Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay.
Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xung quanh chủ đề hội thảo như: thực trạng, những thuận lợi, khó khăn trong bảo tồn và phát huy dân ca, kinh nghiệm trong truyền dạy dân ca, hoạt động của các câu lạc bộ tại cơ sở, vấn đề đưa dân ca vào giảng dạy trong trường học và những giải pháp cụ thể, thiết thực… Qua các ý kiến sẽ là cơ sở cần thiết cho việc xây dựng báo cáo khoa học đề tài đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Phát biểu ý kiến, ông Vy Hồng Nhân đã đánh giá thành công của hội thảo và các ý kiến tham luận đảm bảo phong phú đa dạng, đi vào nhiều góc độ. Đồng thời mong muốn trong hội thảo lần sau tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa.

Hoàng Hà