Thứ bảy,  16/01/2021

Xây dựng lực lượng cảnh vệ tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới

Sáng 19-7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết bảy năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ (2005-2012). Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo hội nghị.Sau bảy năm triển khai, việc thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cảnh vệ được nâng lên. Đồng thời, xây dựng được lực lượng cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng các nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy.Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng cảnh vệ trong việc tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế lớn và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước... Phó Thủ...
Sáng 19-7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết bảy năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ (2005-2012). Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau bảy năm triển khai, việc thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cảnh vệ được nâng lên. Đồng thời, xây dựng được lực lượng cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng các nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng cảnh vệ trong việc tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế lớn và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước… Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị, các ngành liên quan cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Pháp lệnh. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung và xem xét việc nâng Pháp lệnh Cảnh vệ lên thành Luật Cảnh vệ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động của công tác cảnh vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Nhandan