Thứ bảy,  26/09/2020

Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

LSO- Ngày 19/7/2012, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tám khóa XII, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phát huy được các nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị...

LSO- Ngày 19/7/2012, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tám khóa XII, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phát huy được các nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể nhân dân hướng mạnh các hoạt động về cơ sở và khu dân cư với nhiều hình thức, xây dựng nhiều mô hình cụ thể, thiết thực mang lại lợi ích cho quần chúng nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động ở cơ sở. Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI); nâng cao chất lượng các cuộc vận động…
Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe thông báo về kết quả kỳ họp thứ ba- Quốc hội khóa XIII, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; kết quả kỳ họp thứ 4- HĐND tỉnh khóa XV và tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.


Hồ Xuân Hương