Chủ nhật,  20/09/2020

Những thành công của đại hội nông dân cấp cơ sở

LSO- Năm 2012, Hội Nông dân cấp cơ sở và huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh bắt đầu tiến hành đại hội tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2007- 2012, đưa ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2012- 2017. Đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa sâu sắc của giai cấp nông dân nói chung và hội nông dân nói riêng. Qua đó, thể hiện tính nguyên tắc “tập trung, dân chủ, đoàn kết và đổi mới”, đặc biệt đi sâu đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động; là lực lượng nòng cốt thực hiện 3 phong trào lớn của hội và chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nông dân Hữu Lũng chăn nuôi gà thịt mang lại hiệu quả kinh tế caoCó thể nói, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ vật chất, kinh phí của chính quyền và chỉ đạo trực tiếp của hội cấp trên đã giúp cho đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, sâu sát với nông dân, lắng nghe ý kiến, tâm...

LSO- Năm 2012, Hội Nông dân cấp cơ sở và huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh bắt đầu tiến hành đại hội tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2007- 2012, đưa ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2012- 2017. Đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa sâu sắc của giai cấp nông dân nói chung và hội nông dân nói riêng. Qua đó, thể hiện tính nguyên tắc “tập trung, dân chủ, đoàn kết và đổi mới”, đặc biệt đi sâu đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động; là lực lượng nòng cốt thực hiện 3 phong trào lớn của hội và chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nông dân Hữu Lũng chăn nuôi gà thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao


Có thể nói, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ vật chất, kinh phí của chính quyền và chỉ đạo trực tiếp của hội cấp trên đã giúp cho đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, sâu sát với nông dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nông dân và cùng nông dân tháo gỡ những khó khăn…để giúp họ khai thác mọi tiềm năng về đất đai, vốn, lao động phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Trong đó, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; thông qua đó, hàng năm đã xóa được nhiều hộ nghèo và tăng số hộ khá, giàu; đến nay trên địa bàn tỉnh đã có gần 30.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp huyện trở lên. Từ đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tệ nạn xã hội giảm dần, an ninh trật tự được giữ vững. Ở đại hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2012- 2017 đã có sự đổi mới hiệu quả. Điểm mới ở đây là cấp tỉnh hội đã chọn một đơn vị (xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn) để tổ chức đại hội điểm và mỗi huyện, thành hội cũng chọn một cơ sở để tổ chức đại hội điểm; sau đó tiến hành họp rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn tỉnh để tổ chức đại hội thành công. Được biết, các đại hội công tác chuẩn bị khá công phu, nghiêm túc; khẩu hiệu, biểu ngữ, huy hiệu, cờ hoa trang hoàng rực rỡ với khí thế là ngày hội lớn của giai cấp nông dân. Theo đó, phần nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội nông dân các xã, phường, thị trấn đều đưa ra đại hội thảo luận, góp ý kiến, mở ra định hướng mới sát với thực tế của nông dân để nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả hơn. Đối với công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội được chọn rất kỹ, phù hợp với các tiêu chí, hướng dẫn của Điều lệ hội quy định như trình độ học vấn, chính trị, nghiệp vụ, trẻ hóa đội ngũ và tăng tỷ lệ nữ vào Ban chấp hành… để nhiệm kỳ tới có tiếng nói, đề xuất giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh nhà. Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, tính đến ngày 30/6/2012, đã có 226/226 xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội nông dân cấp cơ sở, đạt 100% kế hoạch đề ra; đại hội đã bầu được 2.695 người vào ban chấp hành khóa mới, tăng 15,12% so với nhiệm kỳ trước; bầu chức danh chủ tịch được 226 người, độ tuổi được trẻ hóa dần, tuổi trung bình là 42, giảm 2 tuổi so với nhiệm kỳ trước. Ông Vũ Trọng Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: “Nhìn chung, chất lượng đội ngũ Ban chấp hành, Ban thường vụ hội nông dân cơ sở nhiệm kỳ mới có trình độ học vấn đồng đều hơn, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Hơn nữa, qua đại hội cấp cơ sở, chúng ta thấy được những thắng lợi trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội cùng cấp, nhất là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua cuộc vận động này, phát động tới 100% cán bộ, hội viên nông dân học tập làm theo Bác Hồ; qua đó tuyển chọn gương điển hình tập thể, cá nhân làm theo gương Bác và có khen thưởng, động viên kịp thời.
Những thành công của đại hội nông dân cấp cơ sở lần này đã đem lại nhiều bài học thiết thực cho Hội Nông dân tỉnh để tiếp tục chỉ đạo đại hội nông dân cấp huyện trong năm 2012 và đại hội đại biểu nông dân tỉnh lần thứ VIII (tổ chức vào năm 2013); mà gần đây nhất sẽ là đại hội điểm cấp huyện tổ chức ở huyện Bắc Sơn, dự kiến thời gian vào ngày 28- 29/8/2012.


Hồ Xuân Hương