Chủ nhật,  27/09/2020

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

LSO- Ngày 19/7/2012, tại Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN) đối tượng 4, đợt 2 năm 2012. Dự bế mạc có Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.Đồng chí Phạm Quang Cường, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy chứng nhận cho học viên.Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đợt 2 được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức từ ngày 16 – 19 tháng 7 năm 2012. Tham gia lớp bồi dưỡng có 194 học viên đến từ 38 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian 4 ngày, học viên được giảng viên của Bộ CHQS tỉnh truyền đạt 6 chuyên đề chính và 3 chuyên đề bổ trợ. Qua bồi dưỡng, giúp cho các học viên nắm chắc những nội dung đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.Kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, được cấp giấy chứng nhận; trong đó có 47 học viên đạt loại giỏi....

LSO- Ngày 19/7/2012, tại Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN) đối tượng 4, đợt 2 năm 2012. Dự bế mạc có Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Phạm Quang Cường, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy chứng nhận cho học viên.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đợt 2 được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức từ ngày 16 – 19 tháng 7 năm 2012. Tham gia lớp bồi dưỡng có 194 học viên đến từ 38 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian 4 ngày, học viên được giảng viên của Bộ CHQS tỉnh truyền đạt 6 chuyên đề chính và 3 chuyên đề bổ trợ. Qua bồi dưỡng, giúp cho các học viên nắm chắc những nội dung đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.
Kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, được cấp giấy chứng nhận; trong đó có 47 học viên đạt loại giỏi.Đình Quang