Thứ năm,  21/01/2021

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng tại các KCX – KCN thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức đảng tại doanh nghiệp góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trong ảnh: Công nhân Công ty Yujin Kreves trong KCX Linh Trung I. Sau hơn năm năm thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đoàn thể trong các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX - KCN) tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ trương thí điểm thành lập tổ chức đảng ở các KCX - KCN là đúng đắn, đạt hiệu quả và cần tiếp tục thực hiện.Chủ trương đúng, phù hợp thực tiễnThành ủy TP Hồ Chí Minh đã thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Đề án "Củng cố và phát triển lực lượng chính trị trong các KCX - KCN, khu công nghệ cao thành phố từ năm 2011 đến năm 2015"; chỉ đạo cấp ủy lãnh đạo việc phối hợp giữa Liên đoàn Lao động, Thành đoàn xây dựng và triển khai thực hiện đề án. Tại các KCX -...

Tổ chức đảng tại doanh nghiệp góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trong ảnh: Công nhân Công ty Yujin Kreves trong KCX Linh Trung I.
Sau hơn năm năm thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đoàn thể trong các khu chế xuất – khu công nghiệp (KCX – KCN) tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ trương thí điểm thành lập tổ chức đảng ở các KCX – KCN là đúng đắn, đạt hiệu quả và cần tiếp tục thực hiện.

Chủ trương đúng, phù hợp thực tiễn

Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển lực lượng chính trị trong các KCX – KCN, khu công nghệ cao thành phố từ năm 2011 đến năm 2015”; chỉ đạo cấp ủy lãnh đạo việc phối hợp giữa Liên đoàn Lao động, Thành đoàn xây dựng và triển khai thực hiện đề án. Tại các KCX – KCN, các đảng ủy cơ sở, chi ủy trong doanh nghiệp (DN) đã rà soát tổ chức đảng và số lượng đảng viên, công nhân, lao động. Từng bước cải tiến phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, hoạt động của công đoàn và đoàn thanh niên, phù hợp điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng DN, bước đầu đã tạo được nền nếp và một số phong trào thi đua, tập hợp công nhân thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Nhiều tổ chức cơ sở đảng còn phối hợp tốt với chủ DN chăm lo đời sống công nhân viên, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Từ năm 2008 đến nay, Đảng ủy các KCX – KCN đã kết nạp được 1.459 đảng viên, thành lập tổ chức đảng ở 11/12 KCX – KCN đang hoạt động, 280 công đoàn cơ sở và 41 đoàn thanh niên cơ sở; nâng tổng số công đoàn cơ sở là 703/993 (70,8%) DN đủ điều kiện, cơ sở đoàn là 43/993 (4,33%) DN. Tính đến nay đã có 19 DN trong các KCX – KCN có chi bộ; tám DN 100% vốn nước ngoài có chi bộ. Trong các DN tư nhân có 58,21% bí thư chi bộ, cấp ủy viên giữ vị trí chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng thành viên hoặc giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch công đoàn, cho nên hoạt động của các loại hình chi bộ này có thuận lợi hơn trong các DN ngoài quốc doanh. Từ đó, chi bộ chủ động cùng với chủ DN thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động và một số chi bộ đã tham gia vào công tác tổ chức, cán bộ của DN.

Thực hiện công tác phát triển đảng và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong các KCX – KCN, từ năm 2008 đến cuối năm 2011, Chi bộ KCN Tân Bình đã kết nạp 39 đảng viên trong số tám DN. Chi bộ KCN Tân Bình xác định nhiệm vụ chính trị là lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức đảng, trong các DN ngoài quốc doanh chưa có tổ chức chính trị. Đồng chí Hà Minh Chuyền, Bí thư Chi bộ KCN Tân Bình cho biết, chi bộ xác định nội dung chủ yếu của sinh hoạt chi bộ trong DN là thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước khi họp chi bộ, chi ủy chuẩn bị nội dung từng chuyên đề cụ thể để đảng viên thảo luận chu đáo, đầy đủ những vấn đề trọng tâm. Phê bình rút kinh nghiệm những việc chưa làm được, từ đó rút ra bài học, đề ra phương hướng cụ thể khắc phục trong thời gian tới. Chi bộ khuyến khích đảng viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; mỗi đảng viên vừa là người tham gia quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh vừa là cầu nối giữa tập thể những người lao động với chủ DN, vì mục tiêu ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Tại KCN Linh Trung, Công ty Freentrend A chuyên sản xuất giày thể thao, là DN 100% vốn nước ngoài, chủ DN tạo điều kiện thuận lợi cho gần một trăm đảng viên duy trì đều đặn sinh hoạt chi bộ định kỳ. Các buổi sinh hoạt chi bộ được tổ chức tại văn phòng công ty với số đảng viên tham dự đông đủ. Đồng chí Huỳnh Trúc Lệ, Bí thư Chi bộ cho biết, trong mỗi buổi sinh hoạt, đều tổ chức kiểm điểm lại những việc làm được, chưa làm được đã đề ra từ buổi sinh hoạt chi bộ trước đó và các nghị quyết của đảng bộ cấp trên; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của DN trong tháng tiếp theo. Chi bộ chú trọng công tác phát triển đảng, phân công các đảng viên giúp đỡ quần chúng; đóng góp ý kiến về việc xem xét chuyển đảng chính thức; định kỳ tổ chức thẩm tra các hồ sơ xin vào Đảng của quần chúng; đề ra chỉ tiêu mỗi năm kết nạp bảy đảng viên. Đến nay, đã hoàn tất năm hồ sơ của năm 2012. Để tạo nguồn phát triển đảng, ngay từ đầu năm, mỗi đảng viên trong chi bộ được giao nhiệm vụ giới thiệu từ hai đến ba quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Chi bộ có thuận lợi là số đảng viên có tuổi đời từ 22 đến 45 tuổi, có mặt đều khắp các phân xưởng sản xuất và đa dạng về chuyên môn, nên thuận lợi cho việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân và người lao động, phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Kết quả và những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Tám năm qua, Đảng bộ KCX – KCN thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả: đã thành lập thêm 13 chi bộ, tiếp nhận năm chi bộ đảng từ nơi khác chuyển về; kết nạp 335 đảng viên; công đoàn đã lập thêm được 547 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp 140.176 đoàn viên, nâng tổng số DN có tổ chức công đoàn lên 702 cơ sở, với 173.848 đoàn viên; đoàn thanh niên đã lập thêm được 27 đoàn cơ sở và 19 chi đoàn trực thuộc, kết nạp thêm 6.505 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên trong các DN ngoài quốc doanh lên 6.747 người.

Ban Thường vụ Đảng ủy và các chi đảng bộ trực thuộc cùng các đoàn thể xác định được mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân.

Bước đầu đã định hình được mô hình tổ chức, phương thức và nội dung xây dựng lực lượng chính trị tại các KCX – KCN. Kết quả xây dựng lực lượng chính trị qua các năm phát triển tốt, số lượng phát triển đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể tăng dần theo các năm.

Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đó là: xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể còn chậm, chưa tương xứng với yêu cầu và quy mô DN đang hoạt động trong các KCX – KCN. Chưa có chuyển biến thật rõ nét trong việc tập trung xây dựng tổ chức đảng – đoàn thể trong các DN trọng điểm, quy mô lớn. Điều kiện hoạt động của các chi bộ ở các DN ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn: bí thư và cấp ủy phải tập trung cho nhiệm vụ của DN, thiếu thời gian để đầu tư cho công tác đảng. Điều kiện hoạt động một thời gian dài không có kinh phí và phương tiện hoạt động (chỉ từ năm 2007 mới có sự hỗ trợ kinh phí từ Thành ủy TP Hồ Chí Minh).

Chất lượng hoạt động của các chi bộ đảng nhìn chung còn nhiều mặt bất cập: phát triển đảng viên ít; những DN mà lãnh đạo DN không phải là đảng viên thì hoạt động của chi bộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Điều đáng quan tâm là thủ tục kết nạp đảng viên mới ở các DN tư nhân còn nhiều rườm rà gây chậm trễ cho công tác phát triển đảng. Phần đông công nhân ở các DN là công dân nhập cư từ các địa phương khác vào TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc làm hồ sơ, xác minh lý lịch, chi bộ không thể đi trực tiếp mà phải gửi xác minh bằng đường bưu điện, nhưng thiếu kinh phí để thực hiện các dịch vụ qua bưu điện (thư bảo đảm, thư phát nhanh…).

Việc thành lập chi bộ, chi đoàn ở các DN ngoài quốc doanh có khó khăn là do còn chờ sự chấp thuận của chủ DN, nên dẫn đến tâm lý ngại gia nhập Đảng của nhiều quần chúng ưu tú.

Đảng ủy các KCX – KCN thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những yếu kém, bất cập trong công tác xây dựng phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể trong loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh và đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong các KCX – KCN đúng với vị trí và tầm quan trọng của nó.

Theo Nhandan