Thứ năm,  01/10/2020

Thường vụ Quốc hội giám sát tại Sơn La và Quảng Nam

Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.Trong 3 ngày (từ 18 – 20/7), đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Ksor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2002 - 2011 trên địa bàn tỉnh Sơn La.Ông Ksor Phước và đoàn đã đến giám sát một số điểm tái định cư Thủy điện Sơn La tại huyện Mộc Châu và Mai Sơn. Đoàn đã ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số như: Công tác lập quy hoạch, kế hoạch và quản lý sử dụng đất được triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến xã; quan tâm thực hiện sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới, chính sách hỗ...

Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Trong 3 ngày (từ 18 – 20/7), đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Ksor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2002 – 2011 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ông Ksor Phước và đoàn đã đến giám sát một số điểm tái định cư Thủy điện Sơn La tại huyện Mộc Châu và Mai Sơn. Đoàn đã ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số như: Công tác lập quy hoạch, kế hoạch và quản lý sử dụng đất được triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến xã; quan tâm thực hiện sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Sơn La, đoàn đã nghe báo cáo của tỉnh về việc triển khai các chính sách liên quan đến đất ở, đất sản xuất cho đồng bào. Cụ thể, đối với đất ở, tỉnh đã thực hiện giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất ở cho trên 18.000 hộ; hoàn thành 50% quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư cho gần 1.600 hộ theo Quyết định 193.

Đặc biệt, thực hiện chương tình di dân tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh đã giao và tạm giao 350ha đất ở cho 11.252 hộ, giao 13.000ha đất sản xuất nông nghiệp cho trên 9.200 hộ tái định cư.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ksor Phước yêu cầu tỉnh Sơn La cần cố gắng thực hiện tốt chính sách về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, có những chính sách linh động phù hợp với điều kiện địa phương; không xảy ra phức tạp búc xúc về đất đai. Cần có sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành chặt chẽ hơn trong thực hiện chính sách.

** Sau 2 ngày đi kiểm tra thực tế tại 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, ngày 20/7, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Mã Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã nêu lên khó khăn nhất hiện nay đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số là tốc độ tăng dân số ở miền núi khá nhanh, nhu cầu tách hộ cao gây khó khăn cho việc cấp đất ở và đất sản xuất cho đồng bào.

Tỉnh Quảng Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành đồng bộ các chính sách đầu tư phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số để định cư và sản xuất lâu dài. Đồng thời, cần có quy định rõ về trình tự thủ tục giao đất, xác định trạng thái rừng.

Đối với các điểm tái định cư tập trung, không nên giao khoán cho nhà thầu tự thỏa thuận với dân mà giao cho đơn vị sự nghiệp đứng ra tư vấn và tổ chức thực hiện.

Theo VOV