Thứ hai,  28/09/2020

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 23-7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng đoàn, cùng các bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ... đến thăm, làm việc với tỉnh An Giang.Sau khi khảo sát thực tế cánh đồng mẫu lớn chuỗi liên kết trong nông nghiệp và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương tỉnh An Giang là một trong năm địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới với những cách làm năng động sáng tạo. Trong thời gian tới, tỉnh An Giang cần thực hiện việc lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới với các chỉ tiêu có sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư, nhằm để tăng hiệu quả cao hơn. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng An Giang vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, tuy nhiên tỉnh...

Ngày 23-7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng đoàn, cùng các bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ… đến thăm, làm việc với tỉnh An Giang.
Sau khi khảo sát thực tế cánh đồng mẫu lớn chuỗi liên kết trong nông nghiệp và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương tỉnh An Giang là một trong năm địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới với những cách làm năng động sáng tạo. Trong thời gian tới, tỉnh An Giang cần thực hiện việc lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới với các chỉ tiêu có sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư, nhằm để tăng hiệu quả cao hơn. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng An Giang vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, tuy nhiên tỉnh cũng cần quan tâm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội…

Theo Nhandan