Thứ bảy,  19/09/2020

Hơn 30 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp Ðảng

Ngày 23-7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2011 - 2012.Với chủ đề: Thanh niên trường học thi đua học tập, rèn luyện, lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, các phong trào hành động được triển khai, cụ thể hóa, thu được nhiều kết quả. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức gần bốn nghìn lớp xóa mù chữ, thu hút gần 36 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia; phụng dưỡng gần ba nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ; tu sửa gần bảy nghìn nhà tình nghĩa; giúp đỡ hơn 22,4 nghìn gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ; tổ chức hơn 14 nghìn đội hình tình nguyện tập trung. Trong chương trình tiếp sức đến trường, các cấp bộ Đoàn trường học đã hỗ trợ hơn 330 nghìn học sinh, sinh viên; giới thiệu hơn một triệu sinh viên tình nguyện về các địa phương. Năm học 2011 - 2012, các cấp bộ Đoàn trường học đã giới thiệu với Đảng...

Ngày 23-7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2011 – 2012.
Với chủ đề: Thanh niên trường học thi đua học tập, rèn luyện, lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, các phong trào hành động được triển khai, cụ thể hóa, thu được nhiều kết quả. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức gần bốn nghìn lớp xóa mù chữ, thu hút gần 36 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia; phụng dưỡng gần ba nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ; tu sửa gần bảy nghìn nhà tình nghĩa; giúp đỡ hơn 22,4 nghìn gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ; tổ chức hơn 14 nghìn đội hình tình nguyện tập trung. Trong chương trình tiếp sức đến trường, các cấp bộ Đoàn trường học đã hỗ trợ hơn 330 nghìn học sinh, sinh viên; giới thiệu hơn một triệu sinh viên tình nguyện về các địa phương. Năm học 2011 – 2012, các cấp bộ Đoàn trường học đã giới thiệu với Đảng 50 nghìn đoàn viên ưu tú, trong đó 30.635 người được kết nạp Đảng.

Theo Nhandan