Thứ ba,  22/09/2020

Đoàn công tác Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Khóa XIII giám sát tại Lạng Sơn

LSO- Sáng 23/7/2012, Đoàn công tác Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Khóa XIII đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và UBND huyện Cao Lộc. Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với UBND tỉnhThực hiện kế hoạch và chương trình của Đoàn giám sát yêu cầu, tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt các nội dung. Kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2012 và xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013; đánh giá tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Quy định quản lý sử dụng...

LSO- Sáng 23/7/2012, Đoàn công tác Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Khóa XIII đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và UBND huyện Cao Lộc. Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.
Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với UBND tỉnh


Thực hiện kế hoạch và chương trình của Đoàn giám sát yêu cầu, tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt các nội dung. Kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2012 và xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013; đánh giá tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Quy định quản lý sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách.

Theo báo cáo, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng là 1.336.391 triệu đồng đạt 41,5% dự toán, ước thực hiện cả năm là 2.530.800 triệu đồng, đạt 78,58% dự toán và bằng 86,83% so với cùng kỳ năm 2011. Căn cứ kết quả đạt được, tỉnh đã thực hiện xây dựng dự toán thu chi ngân sách 2013, phấn đấu tổng thu ngân sách là 2.733.000 triệu đồng, bằng 107,99% so với ước thực hiện 2012, bằng 84,86% dự toán năm 2012 và bằng 73,46% số thông báo dự kiến giao kiểm tra của Bộ Tài chính, trong đó: thu từ hoạt động XNK là 2.033.000 triệu đồng, thu nội địa là 700.000 triệu đồng. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn giám sát đã phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi và trao đổi xoay quanh các vấn đề cần làm rõ thêm về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và công tác lập dự toán thu, chi ngân sách 2013, vấn đề quản lý sử dụng vốn đầu tư; quản lý, khai thác sử dụng đất đai tài nguyên thiên nhiên; đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tiêu dùng của nhân dân; quản lý và sử dụng các nguồn quỹ ngoài ngân sách có hiệu quả. Vấn đề quản lý và sử dụng các Quỹ ngoài ngân sách, nguồn quỹ này có tính qui mô lớn, tính phân tán còn rất rộng, tính quản lý còn lỏng lẻo như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ nhân đạo, Quỹ hiến máu tình nguyện, Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc Da cam, Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Qua các ý kiến của đoàn giám sát nêu ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện Cục thuế, Hải quan, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh & Xã hội… đã tiếp thu và giải trình, làm rõ những vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm. Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Nhã, Trưởng đoàn phát biểu ý kiến đưa ra một số nội dung cần lưu ý như: rà soát lại dự toán thu chi ngân sách 2013 sát với tình hình thực tế; quan tâm chỉ đạo chặt chẽ các ngân hàng thương mại trên địa bàn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động SXKD; chỉ đạo kịp thời giải ngân tiến độ thực hiện chương trình xây dựng cơ bản; tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan đơn vị và sử dụng các quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng; thường xuyên kiểm tra định kỳ để kịp thời khắc phục những tồn tại trong thu, chi; xem xét chỉ đạo xây dựng thêm các quỹ tín dụng, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ HTX để tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Buổi chiều cùng ngày đoàn tiếp tục làm việc với UBND huyện Cao Lộc. Qua nghe ý kiến trình bày của lãnh đạo huyện và các phòng ban chuyên môn, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đã nêu một số vấn đề mà huyện cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như: cố gắng thực hiện dự toàn ngân sách năm 2013 tăng 25% so với năm 2012; cần thực hiện tốt việc chi ngân sách, tránh để xảy ra tình trạng chuyển nguồn; đề ra mục tiêu thực hiện tiết kiệm cho các phòng ban và cơ sở hằng năm; sử dụng hợp lý, đúng mục đích các quỹ xã hội, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ cho các xã biên giới và các vùng đặc biệt khó khăn.


Mai Hoa - Anh Dũng