Thứ hai,  28/09/2020

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01

LSO- Chiều ngày 23/7/2012, Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 08/5/2002 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2008- 2012 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đến dự có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh.Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình hành động thực hiện NQ 01 giai đoạn 2012 - 2017.Trong 5 năm qua việc triển khai thực hiện NQ 01 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai một cách nghiêm túc, thường xuyên, liên tục. Được sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và hội viên phụ nữ từ đó đã tập hợp và phát huy được sức mạnh tổng hợp của...

LSO- Chiều ngày 23/7/2012, Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 08/5/2002 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2008- 2012 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đến dự có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh.
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình hành động thực hiện NQ 01 giai đoạn 2012 – 2017.
Trong 5 năm qua việc triển khai thực hiện NQ 01 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai một cách nghiêm túc, thường xuyên, liên tục. Được sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và hội viên phụ nữ từ đó đã tập hợp và phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong việc ngăn ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thông qua các hình thức tổ chức phong phú đa dạng như câu lạc bộ, hội thi tìm hiểu pháp luật…, lực lượng Công an và Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân những nội dung về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Kết quả đã phối hợp tuyên truyền NQ 01 được 11.520 đợt, thu hút gần 500.000 lượt người tham gia; vận động được 819.603 lượt gia đình và 190.360 lượt chị em ký cam kết gia đình không có người nghiện ma túy và vi phạm pháp luật. Quá trình triển khai NQ 01 được các cấp hội phụ nữ lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực làm chuyển hóa một bộ phận thanh, thiếu niên “chậm tiến” phạm tội thành người có ích cho xã hội, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội. Trên cơ sở kết quả đạt được, trong 5 năm tới ( 2012- 2017), Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện NQ 01 với những nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen
Lãnh đạo Hội LHPN trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá tổng thể những kết quả đạt được trong 5 năm qua; đồng thời nêu một số hạn chế, đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò Ban chỉ đạo các cấp trong việc triển khai các nội dung của NQ 01 đạt hiệu quả; duy trì tốt các mô hình đã triển khai, đồng thời chọn địa bàn để xây dựng điểm, trên cơ sở kết quả đạt được nhân rộng ra các địa phương trong tỉnh tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội; đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan NQ 01 và tạo điều kiện cho các em thanh thiếu nhi có môi trường vui chơi giải trí lành mạnh.
Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 01 giai đoạn 2008 – 2012.


Hồ Xuân Hương