Thứ bảy,  27/02/2021

Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh, 80% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc

LSO- Ngày 27/7/2012, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ V nhiệm kì 2012-2015. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội trung ương, Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn Ngân hàng Chính sách một số tỉnh bạn và công đoàn các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu khai mạc đại hội công đoàn cơ sở.Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh gồm có 11 công đoàn bộ phận, với tổng đoàn viên 149 người, trong đó nữ chiếm 42,3%, đoàn viên là đảng viên chiếm 33,6%. Trong nhiệm kì qua, Công đoàn luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các chính sách liên quan đến người lao động, đặc biệt là đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Bên...

LSO- Ngày 27/7/2012, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ V nhiệm kì 2012-2015. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội trung ương, Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn Ngân hàng Chính sách một số tỉnh bạn và công đoàn các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu khai mạc đại hội công đoàn cơ sở.

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh gồm có 11 công đoàn bộ phận, với tổng đoàn viên 149 người, trong đó nữ chiếm 42,3%, đoàn viên là đảng viên chiếm 33,6%. Trong nhiệm kì qua, Công đoàn luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các chính sách liên quan đến người lao động, đặc biệt là đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức gắn với các nội dung thiết thực thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; không ngừng tạo mọi điều kiện cho các đoàn viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, Công đoàn có hơn 80% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc, 85 lượt chị em đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà, công đoàn được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2012-2015 và bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn cấp trên.

Lâm Như