Thứ tư,  03/03/2021

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW: Những kết quả đáng ghi nhận ở Văn Quan

LSO - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Văn Quan đã quán triệt nội dung, cụ thể hóa những giải pháp gắn với đặc thù, thực tiễn của công việc ở từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành phải là người gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Qua hơn một năm đẩy mạnh thực hiện, huyện đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trong rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, góp phần vào chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn. Nông dân huyện Bình Gia bước vào vụ gặt Ảnh: Khánh Ly Từ tháng 6/2011 đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành 3 quyết định, 1 kế hoạch, 3 văn bản hướng dẫn và mở một hội nghị để lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị...

LSO – Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Văn Quan đã quán triệt nội dung, cụ thể hóa những giải pháp gắn với đặc thù, thực tiễn của công việc ở từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành phải là người gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Qua hơn một năm đẩy mạnh thực hiện, huyện đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trong rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, góp phần vào chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Nông dân huyện Bình Gia bước vào vụ gặt

Ảnh: Khánh Ly

Từ tháng 6/2011 đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành 3 quyết định, 1 kế hoạch, 3 văn bản hướng dẫn và mở một hội nghị để lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đẩy mạnh tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy, 64/64 chi, đảng bộ cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt tinh thần chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên của mình. Hiện, toàn huyện có 21/24 đảng ủy xã, thị trấn và 35/40 chi, đảng bộ cơ quan đã thành lập bộ phận giúp việc cho cấp ủy và thường trực đảng ủy. Ngay sau khi tổ chức quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng, gắn với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Các đợt sinh hoạt, học tập, nghiên cứu được tổ chức theo các chuyên đề: tác phẩm “Đường Cách mệnh”, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, tác phẩm “Di chúc” của Hồ Chí Minh… và có liên hệ thực tiễn trong cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, các chi, đảng bộ tổ chức viết bản đăng kí làm theo những chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đảng bộ, từng ngành, cơ quan, đơn vị. Kết quả, toàn huyện có 2.936 đảng viên và 429 quần chúng viết bản đăng kí làm theo gương Bác, 40/60 chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị xây dựng được chuẩn mực của tập thể. Các chi bộ nhà trường quan tâm đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy; Đoàn thanh niên xây dựng được “Tủ sách Bác Hồ”, thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo gương Bác”. Bên cạnh đó, qua các ngày lễ lớn, huyện tuyên truyền, tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác để động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ, đảng viên và quần chúng không ngừng học tập, tiếp tục vươn lên.

Ông Đàm Văn Trường, Bí thư Huyện ủy cho biết: để thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW, thấm nhuần tư tưởng, tấm gương của Bác trong mọi đảng viên, quần chúng, Đảng bộ huyện đã xác định nhiệm vụ hàng đầu là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị. Sau một năm quán triệt, đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã có ý thức tự rèn luyện đạo đức, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giao. Những chuyển biến thấy rõ là tác phong làm việc nghiêm túc hơn, giờ giấc làm việc được chấp hành, tôn trọng pháp luật, tương trợ giúp đỡ nhau trong giải quyết công việc… Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, có tổ chức kiểm điểm, đánh giá cuối năm, khen thưởng đối với những gương điển hình, những việc làm thiết thực và ý nghĩa.

Lâm Giang