Thứ năm,  21/01/2021

Quảng Bình sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng

Công ty Exedy Việt Nam (Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) chuyên sản xuất bộ ly hợp cho xe máy theo đặt hàng của các hãng xe như Yamaha, Honda...; tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Ảnh: AN THÀNH ĐẠT * Vĩnh Phúc tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về sắp xếp kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng.Tỉnh hiện có 607 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 309 đảng bộ cơ sở, 298 chi bộ cơ sở; 3.019 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 100 đảng bộ bộ phận và 365 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; tổng số đảng viên là 61.217 đồng chí. Việc sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng ở địa phương hiện nay là khá phù hợp, cơ bản thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên. Tổ chức...

Công ty Exedy Việt Nam (Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) chuyên sản xuất bộ ly hợp cho xe máy theo đặt hàng của các hãng xe như Yamaha, Honda…; tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Ảnh: AN THÀNH ĐẠT

* Vĩnh Phúc tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về sắp xếp kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Tỉnh hiện có 607 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 309 đảng bộ cơ sở, 298 chi bộ cơ sở; 3.019 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 100 đảng bộ bộ phận và 365 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; tổng số đảng viên là 61.217 đồng chí. Việc sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng ở địa phương hiện nay là khá phù hợp, cơ bản thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên. Tổ chức cơ sở đảng đã làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Công tác xây dựng đảng được các cấp ủy đảng chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, phương thức lãnh đạo ngày càng được đổi mới. Tuy nhiên việc sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng có nơi còn lúng túng, thiếu đồng bộ, thống nhất. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Quảng Bình tiến hành rà soát để sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng bảo đảm đồng bộ với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là các chi bộ thôn, cụm dân cư, trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Nghiên cứu để thành lập đảng bộ bộ phận ở một số nơi; đồng thời thực hiện đề án chia, tách thôn, khu dân cư ở xã, phường, thị trấn thành các thôn, tổ dân phố với quy mô phù hợp, bảo đảm thuận lợi cho việc quản lý nhà nước đối với địa bàn khu dân cư. Gắn việc sắp xếp, kiện toàn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

* Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh sáu tháng đầu năm 2012, triển khai công tác sáu tháng cuối năm. Sáu tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế và những chính sách vĩ mô đã ảnh hưởng tới nguồn thu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức thấp. Thu hút đầu tư đã có chuyển biến nhưng dự án xin chấm dứt hoạt động và giãn tiến độ lớn hơn số dự án thu hút mới; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là sản xuất vụ đông, tình trạng nông dân không thiết tha làm nông nghiệp có biểu hiện gia tăng…

Để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hội nghị đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua các giải pháp trong sáu tháng cuối năm. Tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án trọng tâm, trọng điểm; cải thiện môi trường đầu tư và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư. Tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất ô-tô, xe máy và ngành công nghiệp hỗ trợ ổn định và phát triển. Đẩy mạnh phát triển khu vực dịch vụ, nhất là đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình về du lịch. Tập trung tăng thu ngân sách trên tất cả các mặt, chống thất thu, thu hồi số tiền nợ đọng thuế. Tổ chức nắm bắt diễn biến giá cả, giám sát quản lý thị trường, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện gian lận thương mại, có biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra đột biến giá, nhất là dịp cuối năm…

Theo Nhandan