Thứ bảy,  26/09/2020

Hội nghị tham vấn ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Ðiện lực

Ngày 28-7, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường (KHCN và MT) của Quốc hội; lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cùng 68 đại biểu đại diện Bộ Công thương, Viện Năng lượng Việt Nam; các cơ quan Trung ương; Sở Công thương; Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đác Lắc, Phú Yên dự.Tại hội nghị, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến liên quan các vấn đề phát sinh trên thực tế; và đề xuất những vấn đề liên quan thực trạng quy hoạch phát triển điện lực; quy trình xây dựng, quy hoạch phát triển điện; phát triển thủy điện bền vững; đẩy nhanh việc xây dựng thị trường điện cạnh tranh và giá điện ở Việt Nam; tăng cường tính công khai, minh bạch trong...
Ngày 28-7, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường (KHCN và MT) của Quốc hội; lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cùng 68 đại biểu đại diện Bộ Công thương, Viện Năng lượng Việt Nam; các cơ quan Trung ương; Sở Công thương; Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đác Lắc, Phú Yên dự.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến liên quan các vấn đề phát sinh trên thực tế; và đề xuất những vấn đề liên quan thực trạng quy hoạch phát triển điện lực; quy trình xây dựng, quy hoạch phát triển điện; phát triển thủy điện bền vững; đẩy nhanh việc xây dựng thị trường điện cạnh tranh và giá điện ở Việt Nam; tăng cường tính công khai, minh bạch trong cơ chế quyết định về giá điện và các loại phí… Đây là cơ sở quan trọng để Ủy ban KHCN và MT hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Theo Nhandan