Chủ nhật,  17/01/2021

Chuẩn bị thật kỹ trước khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong bối cảnh bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thảo luận, quyết định nhiều chủ trương quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Trong quá trình phát triển, cùng với những thành tựu đã đạt được, Bắc Ninh còn một số hạn chế, bất cập ở khâu lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Đảng, chính quyền, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên ở các cấp còn chậm được khắc phục đã và đang được dư luận quần chúng nhân dân quan tâm.Ngay sau khi Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) thành công, nắm chắc sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức các hội nghị quán triệt tinh thần, mục đích...
Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong bối cảnh bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thảo luận, quyết định nhiều chủ trương quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trong quá trình phát triển, cùng với những thành tựu đã đạt được, Bắc Ninh còn một số hạn chế, bất cập ở khâu lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Đảng, chính quyền, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên ở các cấp còn chậm được khắc phục đã và đang được dư luận quần chúng nhân dân quan tâm.

Ngay sau khi Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) thành công, nắm chắc sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức các hội nghị quán triệt tinh thần, mục đích yêu cầu cùng lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Thực tiễn, bài học trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã chỉ rõ: Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài. Hầu hết cán bộ, đảng viên cho rằng, vấn đề triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ dẫn đến chủ quan, duy ý chí, chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình; không tìm ra khuyết điểm, mặt yếu để sửa chữa khắc phục. Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng, không chủ quan, quy chụp, với động cơ cá nhân lợi dụng diễn đàn dân chủ để hạ thấp uy tín, làm hại, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự cán bộ. Giải pháp phải đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp cả “chống và xây”, “xây và chống” tránh biến báo cáo kiểm điểm thành báo cáo thành tích.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phương châm chỉ đạo: Đảng bộ lựa chọn một số mục tiêu vấn đề cấp bách nhất tập trung làm ngay để tạo những chuyển biến cụ thể, rõ rệt, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn. Trước mắt, phải thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung tiến hành tổng hợp, đánh giá đúng tình hình, nhất là tình hình kinh tế – xã hội để chủ động đề ra những giải pháp sát hợp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Quán triệt, vận dụng sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc hoạt động của Đảng, vừa là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay, cấp ủy các cấp, trước hết là Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành các bước chuẩn bị kỹ trước khi tiến hành tự phê bình và phê bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện các quy định của Trung ương.

Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XI) về xây dựng Đảng tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với tập thể có ý nghĩa vô cùng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, là động lực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Có thể thấy rằng, việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị là một trong ba vấn đề cấp bách, cũng là rất khó và phức tạp, đòi hỏi giải quyết rất khoa học, công phu và hiệu quả. Để thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, dư luận trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư, Tạp chí Cộng sản tiến hành hội thảo khoa học – thực tiễn “Thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị”. Hội thảo đã có đóng góp rất quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn, phục vụ hiệu quả trước mắt cho công tác chuẩn bị, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của T.Ư trong toàn đảng bộ. Thành công của Hội thảo được nhân rộng qua các kênh thông tin đại chúng tuyên truyền kịp thời đến các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn tỉnh.

Cấp ủy các cấp phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn quy trình gợi ý kiểm điểm theo quy định của Trung ương, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình bám sát với mục đích yêu cầu Nghị quyết đặt ra. Tỉnh ủy có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tham mưu để tổng hợp trình Ban Thường vụ theo quy định. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang khẩn trương hoàn thiện và ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu; quy chế chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng; quy định và cơ chế kiểm tra, giám sát; quy định cấp ủy viên định kỳ dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở…

Cấp ủy các cấp chủ động đánh giá tình hình, xác định những vấn đề cấp bách đang đặt ra, những vấn đề bức xúc trì trệ, vụ việc nổi cộm gắn với từng tập thể, cá nhân ở từng lĩnh vực. Đây là cơ sở để chỉ đạo quá trình kiểm điểm tự phê bình đạt mục tiêu, yêu cầu nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc phối hợp lấy ý kiến góp ý của Trung ương, cấp ủy trực thuộc, các đơn vị, chi bộ, chi ủy nơi sinh hoạt, nơi cư trú, cá nhân cán bộ đương chức, cán bộ đã về hưu thuộc diện lấy ý kiến (theo quy định của Trung ương) góp ý với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm để phục vụ việc kiểm điểm tập thể và cá nhân theo quy định. Có thể nói, do được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình theo tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh bám sát nguyên tắc: “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đợt sinh hoạt chính trị này có ý nghĩa thiết thực trước khi bước vào kiểm điểm. Tại các hội nghị, tập trung xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và trách nhiệm toàn diện về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong phạm vi được phân cấp thẩm quyền giải quyết.

Một hướng triển khai quan trọng khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy và tương đương đã thành lập các đoàn công tác tham gia kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với cấp dưới và cơ sở nhằm giúp các cấp ủy đánh giá đúng hơn, thực chất hơn tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ đợt này được tiến hành toàn diện, đã đi sâu vào lĩnh vực trung tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế. Tập trung vào một số lĩnh vực, những địa phương có vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng, kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, lĩnh vực quản lý tài chính, công tác tuyển dụng, bố trí sắp xếp, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra… gắn với trách nhiệm cá nhân và tập thể cấp ủy. Các cấp ủy được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung “đột phá” vào những vấn đề “nổi cộm” trong công tác xây dựng Đảng và khu vực tiềm ẩn nhiều phức tạp, chủ động tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém…

Trong quá trình này, để bảo đảm các bước được triển khai tiến hành đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Thực tế cho thấy, những kết quả rà soát, công tác thanh tra, kiểm tra của cấp ủy thông qua các hội nghị đóng góp ý kiến đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập thể và cá nhân cấp ủy các cấp là căn cứ, cơ sở quan trọng cho quá trình tự phê bình và phê bình ở các cấp. Đây là nhân tố bảo đảm xác định đúng, trúng những nội dung gợi ý kiểm điểm đối với Ban Thường vụ, tập thể và cá nhân các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái…

Cho đến nay, với sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, thông qua công tác chuẩn bị, thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh bước vào kiểm điểm làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong xây dựng Đảng, công tác cán bộ, trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội. Các giải pháp bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây” tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất. Trong từng bước đi, công tác chuẩn bị, giải pháp thực hiện, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh quán triệt tinh thần, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống nhân dân và cũng là căn cứ để xem xét, sàng lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt các cấp nhiệm kỳ tới.

Thời gian tới, Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ với bước đi theo lộ trình đã đề ra, có phương pháp đúng đắn, khoa học nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, từng bước tạo chuyển biến trong thực tiễn. Với tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao, cán bộ, đảng viên và cấp ủy các cấp của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sẽ làm tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin vững chắc của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng.

Theo Nhandan