Thứ sáu,  22/01/2021

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam

Từ ngày 28 đến 29-7, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội đã về thăm và làm việc với tỉnh Phú Yên.Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên và thường trực UBND tỉnh báo cáo với đồng chí Tòng Thị Phóng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.Đồng chí Tòng Thị Phóng chia sẻ những khó khăn của tỉnh và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân Phú Yên trong phát triển kinh tế - xã hội và ghi nhận những đề xuất của tỉnh. Đồng chí đề nghị trong quy hoạch cần có tư duy mới phù hợp từng thời điểm, gắn sự phát triển của tỉnh với quy hoạch vùng, chiến lược biển và an ninh quốc gia. Phú Yên cần ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đối với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh cần chú trọng phát huy...
Từ ngày 28 đến 29-7, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội đã về thăm và làm việc với tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên và thường trực UBND tỉnh báo cáo với đồng chí Tòng Thị Phóng về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Đồng chí Tòng Thị Phóng chia sẻ những khó khăn của tỉnh và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân Phú Yên trong phát triển kinh tế – xã hội và ghi nhận những đề xuất của tỉnh. Đồng chí đề nghị trong quy hoạch cần có tư duy mới phù hợp từng thời điểm, gắn sự phát triển của tỉnh với quy hoạch vùng, chiến lược biển và an ninh quốc gia. Phú Yên cần ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đối với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh cần chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, chú trọng đánh giá công tác cán bộ; việc kiểm điểm cần nghiêm túc, đánh giá khách quan trên tinh thần góp ý chân thành với tình đồng chí.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đã đi thăm Di tích lịch sử Vũng Rô, Đền thờ Lương Văn Chánh, Thành An Thổ xã An Dân (huyện Tuy An) – nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta; đặt vòng hoa tại Tượng đài tưởng niệm liệt sĩ Núi Nhạn.

* Ngày 30-7, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã tiếp đoàn đại biểu các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn gồm 25 đại biểu, đại diện cho hơn 500 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, 14 người có công với cách mạng, 12 già làng, hai nhân sĩ. Đến nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng có tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng; hộ nghèo giảm mỗi năm từ 5% đến 7%; một xã vùng dân tộc và một cá nhân người dân tộc thiểu số được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới… Toàn tỉnh có 81,7% số gia đình văn hóa, 76% số khu dân cư văn hóa, 96/118 xã phê duyệt triển khai xây dựng nông thôn mới… Đồng chí Huỳnh Đảm ghi nhận đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước và thông báo với đoàn về chủ trương, chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời mong muốn cộng đồng các dân tộc trong cả nước tích cực thi đua lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; cảnh giác phòng, chống mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc của thế lực thù địch…

Theo Nhandan