Thứ bảy,  19/09/2020

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Chiều 30/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã tiếp thân mật đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng nhân dịp đoàn đã thăm Thủ đô Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Chủ tịch Huỳnh Đảm với các đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: THThay mặt Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, ông Đàm Xuân Đêu, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh Lâm Đồng thông báo một số tình hình chung của tỉnh. Trong đó khẳng định, trong những năm qua với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ xây dựng nhà ở, giải quyết đất sinh hoạt, điện, nước sạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ... Đến nay toàn tỉnh có 100% số xã đã có điện lưới quốc gia, có đường ô tô đến trung tâm xã, có trạm y tế, tỷ lệ con em đến lớp đạt trên 97%. Tình hình...

Chiều 30/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã tiếp thân mật đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng nhân dịp đoàn đã thăm Thủ đô Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Huỳnh Đảm với các đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng – Ảnh: TH

Thay mặt Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, ông Đàm Xuân Đêu, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh Lâm Đồng thông báo một số tình hình chung của tỉnh. Trong đó khẳng định, trong những năm qua với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ xây dựng nhà ở, giải quyết đất sinh hoạt, điện, nước sạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ… Đến nay toàn tỉnh có 100% số xã đã có điện lưới quốc gia, có đường ô tô đến trung tâm xã, có trạm y tế, tỷ lệ con em đến lớp đạt trên 97%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Đáng chú ý, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là các già làng, người tiêu biểu luôn đi đầu gương mẫu gắn với tuyên truyền vận động bà con đoàn kết, thi đua, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan… Đến nay vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5 đến 7%. Toàn tỉnh có 81,7% gia đình đạt gia đình văn hóa, 76% khu dân cư văn hóa, với 96/118 xã phê duyệt triển khai xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi gặp mặt, đại diện những người có uy tín các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã bày tỏ vinh dự được ra thăm Thủ đô và được đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – ngôi nhà chung của các dân tộc Việt Nam. Các đại biểu bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tuyên truyền các dòng tộc và bà con thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, tích cực thi đua lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; cảnh giác, phòng và chống mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch…

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Huỳnh Đảm bày tỏ niềm vui mừng được tiếp đoàn và coi đây là biểu hiện sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoan nghênh và biểu dương những kết quả, đặc biệt là sự cố gắng, vươn lên của đồng bào, trong đó có vai trò tích cực của những người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, luôn gương mẫu đi đầu, phát huy truyền thống đóng góp xây dựng quê hương một cách thiết thực nhất.

Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của những người tiêu biểu trong việc vận động bà con đoàn kết, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cùng với đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết. Đồng thời, tích cực tham gia vào các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, hưởng ứng tích cực vào các cuộc vận động do Mặt trận phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”….

Theo Dangcongsan.vn