Thứ tư,  05/08/2020

Cần Thơ góp ý kiến dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh

-Các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến cho các điều, khoản trong dự án luật

-Các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến cho các điều, khoản trong dự án luật

Sáng  (1/4) Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 9, Trường Đại học Cần Thơ, HĐND, UBND và một số ban, ngành , đoàn thể TP Cần Thơ.

 

Dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh đưa ra lấy ý kiến lần này đã được tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, dự kiến kỳ họp thứ 5 tới, Quốc hội khóa 13 thông qua. Dự án gồm 7 chương 46 điều.

Đại biểu cho rằng cần có kinh phí cho các hoạt động ngoại khóa để phục vụ cho giáo dục quốc phòng, an ninh ở đối tượng thanh niên

Qua thảo luận, ý kiến của các đại biểu đều cho rằng: Trước tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, để đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân thì việc ban hành Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh là rất cần thiết. Tuy nhiên, để tạo sự đồng thuận cao trong Quốc hội về sự cần thiết ban hành Luật, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần tập trung làm rõ những ưu điểm cũng như hạn chế, tồn tại qua tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng-an ninh.

Các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến cho các điều, khoản trong Dự án luật, nhất là các qui định về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng trong các cơ quan, tỏ chức nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, về giáo dục quốc phòng – an ninh cho đối tượng thanh, thiếu niên.

Bà Trần Hồng Thắm- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ có ý kiến: “Tôi đặc biệt chú ý đến việc giáo dục Quốc phòng và an ninh cho đối tượng thanh thiếu niên. Hiện nay theo Dự thảo đã cho ý kiến lần rồi trong kỳ họp thứ 4 thì các nội dung cụ thể về đầu tư của Nhà nước cho việc giáo dục quốc phòng và an ninh ở đối tượng này chưa rõ. Ví dụ Ngân sách chỉ mới chi cho đội ngũ giáo viên giảng dạy nội dung này tại các trường học, nhưng chi cho các hoạt động ngoại khóa để phục vụ cho giáo dục quốc phòng, an ninh ở đối tượng này, tôi cho rằng sẽ sát sườn và phù hợp hơn, thì chưa có qui định cụ thể trong luật”.

VOV