Thứ hai,  10/08/2020

Quảng Ninh tổ chức trên 4.700 hội thảo về sửa đổi Hiến pháp

Tính đến hết ngày 25/3 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã có trên 4.700 cuộc Hội thảo, hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp.

Tính đến hết ngày 25/3 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã có trên 4.700 cuộc Hội thảo, hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp.

Sau 3 tháng triển khai việc tổ chức, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại các địa phương trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản tổng hợp được đầy đủ, và báo cáo lên Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.     

Tính đến hết ngày 25/3 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã có trên 4.700 cuộc Hội thảo, hội nghị, tọa đàm từ thôn lấy ý kiến bao gồm các Đảng viên, nhân dân các địa phương, cán bộ các ngành, lực lượng vũ trang và nhất là đồng bào dân tộc ở các huyện, xã vùng sâu, vùng bản, khu phố, tổ dân đến các cấp độ cao hơn với trên 425.000 lượt người được lấy ý kiến. Gần như toàn bộ cơ quan, tổ chức đã góp ý kiến nhân dân, không chỉ ở cấp tỉnh mà từ huyện xã, thôn bản đều tham gia…có hơn 800.000 lượt ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Hiến pháp lần này.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của tỉnh Quảng Ninh cho biết: Bên cạnh việc tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến kiến thức tới đông đảo nhân dân, chúng tôi cũng nhận được các ý kiến đóng góp có chất lượng, sâu sắc, đồng tình với các nội dung cơ bản của Dự thảo. Ví dụ điều 4 quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng với nhân dân, những vấn đề liên quan đến sở hữu đất đai, đồng tình với sở hữu đất đai toàn dân, những điều liên quan đến xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, và việc khẳng định, đảm bảo chính trị trong quân đội vì lực lượng quân đội là do Đảng, Bác Hồ thành lập nên lực lượng này bảo vệ cho Đảng, cho Chính quyền và nhân dân.

Trên tinh thần quán triệt chỉ đạo của TW, ban chỉ đạo tỉnh đã hình thành tổ chuyên môn giúp việc, các chuyên viên, chuyên trách từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở Tư pháp và một số các cơ quan khác. 

Các tổ này tập hợp đầy đủ các ý kiến từ các nơi gửi về bằng thư, bằng email, hoặc thông qua các báo cáo ở dưới gửi về…tỉnh đã gửi đợt một về TW, về Quốc hội, Ủy ban dự thảo trước ngày 15/3 và đợt 2 ngày 28/3 vừa qua.

“Chúng tôi chỉ đạo anh em tập hợp, tổng hợp đầy đủ không bỏ sót ý kiến nào, kể cả ý kiến trái chiều. Thực hiện theo văn bản 250 của TW, chúng tôi tiếp tục sao gửi tới các hộ gia đình các văn bản về Dự thảo Hiến pháp và Hiến pháp năm 1992 để nhân dân tiếp tục nghiên cứu và đóng góp. Tỉnh sẽ dành nguồn kinh phí thỏa đáng để nhân dân được tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến, không để việc không có kinh phí mà để người dân không được tham gia đóng góp ý kiến” – ông Nguyễn Đức Long nêu rõ.

VOV