Thứ hai, 22/04/2019

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Ngày 17-4, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Đoàn công tác đã về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" tại tỉnh Vĩnh Phúc.
 

NDĐT- Ngày 17-4, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Đoàn công tác đã về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tại tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả công tác năm 2012, những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của địa phương trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả tích cực Vĩnh Phúc đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng được một hệ thống đầy đủ các văn bản, tạo được sự đồng bộ trong công tác thi đua, khen thưởng; có nhiều hình thức, nội dung thi đua phong phú; đội ngũ cán bộ am hiểu, nhận thức tốt; có nhiều cách làm thiết thực, phù hợp thực tế; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được tiến hành bài bản, hiệu quả.

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả rõ rệt, là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, bộ mặt nông thôn thay đổi, giữ an ninh chính trị ổn định.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Vĩnh Phúc cần khắc phục những khuyết điểm, nhận thức, rà soát, thay đổi các phong trào, thay đổi, tránh những phong trào hình thức. Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc cũng cần xây dựng thêm những phong trào thi đua mới trong hoạt động khoa học, công nghệ, quản lý cán bộ lao động; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến đối với người lao động và người dân; cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm động lực để phát triển kinh tế – xã hội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao Quỹ học bổng: “Em không phải bỏ học” cho 120 em học sinh có hoàn cảnh đặc đặc biệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhandan