Thứ ba, 23/04/2019

Công bố bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và CD-ROM Lịch sử Nam Bộ kháng chiến

Ngày 17-4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ công bố bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và CD-ROM Lịch sử Nam Bộ kháng chiến.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tại lễ công bố bộ sác

NDĐT- Ngày 17-4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ công bố bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và CD-ROM Lịch sử Nam Bộ kháng chiến.

Bộ sách gồm chín tập: Nguyên nhân chiến tranh; Chuyển chiến lược; Đánh thắng chiến tranh đặc biệt; Cuộc đụng đầu lịch sử; Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968; Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương; Thắng lợi quyết định năm 1972; Toàn thắng; Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử.

Đây là bộ sách hết sức có giá trị, đồ sộ về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta. Với tinh thần tôn trọng sự thật và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử, tập thể tác giả đã phản ánh tương đối toàn diện, sâu sắc toàn bộ cuộc kháng chiến, đồng thời làm nổi bật một số sự kiện trọng yếu, đánh giá những ưu, nhược điểm chính, phân tích làm rõ nguồn gốc chiến tranh, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, những thành công cũng như chưa thành công qua từng giai đoạn của cuộc kháng chiến nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ và có cái nhìn đúng đắn, khoa học về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và CD-ROM Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là những xuất bản phẩm không chỉ có giá trị cao về học thuật, mà còn là sự thể hiện lòng tri ân sâu nặng đối với bao thế hệ chiến sĩ, đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Những bài học kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ mà oanh liệt như xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam; chủ động, nhạy bén linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo, nắm thời cơ giành những thắng lợi quyết định… vẫn là những bài học quý có tính thời sự.

Ngoài ra, bộ sách còn là những tài liệu hết sức quý giá cần thiết đối với Đảng bộ, chính quyền TP Hồ Chí Minh và là một trong những tư liệu quan trọng góp phần thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ thành phố.

Nhandan