Thứ bảy,  24/08/2019

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật BHYT tại UBND tỉnh

LSO-Ngày 22/4/2013, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn do bà Trần Thị Hoa Sinh, Tỉnh ủy viên, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, giai đoạn 2009 – 2012 tại UBND tỉnh.

LSO-Ngày 22/4/2013, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn do bà Trần Thị Hoa Sinh, Tỉnh ủy viên, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, giai đoạn 2009 – 2012 tại UBND tỉnh. Làm việc với Đoàn có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể liên quan.

Trong giai đoạn 2009-2012, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, trọng tâm là ngành BHXH và Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Tập trung kiện toàn hệ thống khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Xây mới, nâng cấp, cung cấp các trang thiết bị cho Bệnh viện tuyến huyện và các phòng khám đa khoa khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân. Đối tượng tham gia BHYT đã tăng đều qua các năm, từ 363.291 người (năm 2009) lên 671.457 người (năm 2012). Tổng thu BHYT từ năm 2009-2012 của toàn tỉnh đạt 1.119,928 tỷ đồng. Công tác phát hành thẻ BHYT đã được phân cấp cấp thẻ cho BHXH các huyện, thành phố.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã nêu ra những tồn tại, bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT hiện nay, đề nghị UBND tỉnh và các ngành phân tích, làm rõ và có giải pháp khắc phục. Trong đó tập trung một số vấn đề như: hệ thống KCB chưa đáp ứng được nhu cầu KCB. Việc đấu thầu thuốc tập trung còn nhiều bất cập trong thẩm định giá, chờ kết quả phê duyệt. Việc thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc chưa nghiêm túc dẫn đến thiếu thuốc ở nhiều cơ sở KCB BHYT. Việc lập danh sách cấp thẻ cho đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số còn chậm, nhiều sai sót làm chậm tiến độ cấp thẻ. Công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao… Đồng thời UBND tỉnh và các ngành đã đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật BHYT và các văn bản dưới luật liên quan.

Bà Trần Thị Hoa Sinh kết luận tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận, bà Trần Thị Hoa Sinh đã ghi nhận những kết quả của tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong giai đoạn 2009-2012. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật BHYT. Tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác BHYT, đặc biệt là sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Rà soát lại hệ thống các văn bản không còn phù hợp, chủ động đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Quan tâm đến các dịch vụ BHYT, nâng cao chất lượng KCB. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, công tác phối hợp liên ngành; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền. Đối với các kiến nghị của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến và kiến nghị với Quốc hội cũng như các Bộ, ngành liên quan.

THANH HUYỀN