Thứ sáu, 19/04/2019

Hội nghị trực tuyến về giảm nghèo bền vững: Nhiều giải pháp chỉ đạo đồng bộ

LSO-Chiều 22/4/2013, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về giảm nghèo bền vững, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, định hướng đến năm 2015.

LSO-Chiều 22/4/2013, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về giảm nghèo bền vững, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, định hướng đến năm 2015. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

Trong 2 năm 2011-2012, mặc dù kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng Chính phủ vẫn chỉ đạo ưu tiên cho lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo. Trong 2 năm thực hiện, nhiều địa phương đã có cách làm hay, có nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả như tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bến Tre. Thông qua hiệu quả thực hiện các chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm từ 14,2% (năm 2010) xuống còn 9,6% (năm 2012). Đối với tỉnh Lạng Sơn, qua 2 năm triển khai, năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm xuống còn 21,02%. Năm 2013, Lạng Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 18%.

Tuy nhiên, hiện nay kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu – nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp. Nhiều địa phương tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trên 50%. Hiện có quá nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau, dẫn đến manh mún, dàn trải nguồn lực, trùng chéo, hiệu quả chưa cao… Tại hội nghị, nhiều mục tiêu, giải pháp đã được các bộ, ngành, địa phương đưa ra. Trong đó, năm 2013, cả nước phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,6%; đến cuối năm 2015, phấn đấu giảm còn dưới 5% theo chuẩn hiện hành. Để thực hiện được các mục tiêu đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như chính sách cho hộ mới thoát nghèo; chính sách về y tế, giáo dục và đào tạo, hỗ trợ nhà ở, chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách động viên, khen thưởng địa phương, hộ gia đình làm tốt công tác giảm nghèo, thoát nghèo nhanh và bền vững…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2013 và định hướng đến năm 2015. Tập trung vào công tác tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân; vận động doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cá nhân ủng hộ nguồn lực chung tay thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Các bộ, ngành cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chương trình, cơ chế, chính sách giảm nghèo đã có; nghiên cứu các chính sách mới phù hợp với thực tế hiện nay. Hỗ trợ giảm nghèo kết hợp với việc quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người dân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần quan tâm chỉ đạo việc quy hoạch vùng sản xuất, phát huy thế mạnh của vùng; cụ thể hóa các chỉ tiêu giảm nghèo, các giải pháp thực hiện; chủ động về kinh phí và lồng ghép nhiều chương trình, nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững.

THÁI DƯƠNG