Thứ ba, 23/07/2019

Bộ trưởng Giàng Seo Phử làm việc với tỉnh Lai Châu

 Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu được hưởng thụ 13 chương trình, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội.

 Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu được hưởng thụ 13 chương trình, chính sách để phát triển kinh tế – xã hội.

Quan tâm đào tạo cán bộ tại chỗ, xác định dịch vụ mũi nhọn tại các khu dân cư để đầu tư phát triển, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc là đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử tại buổi làm việc với tỉnh Lai Châu hôm nay (23/4).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử làm việc với tỉnh Lai Châu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh báo cáo, đến thời điểm này, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu được hưởng thụ 13 chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ để phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống.

Các chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt, định canh, định cư, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, sắp xếp ổn định dân cư, các chương trình mục tiêu quốc gia… được triển khai đã góp phần ổn định đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tỉnh Lai Châu kiến nghị với Ủy ban dân tộc và các bộ, ngành liên quan trong quá trình thẩm định các dự án cần cân đối nguồn lực thực hiện. Đồng thời tỉnh cũng có kiến nghị với Bộ Giáo dục – Đào tạo có chỉ tiêu riêng trong xét tuyển sinh đối với một số dân tộc ít người như La Hủ, Mảng, Cống…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Seo Phử – Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đề nghị tỉnh cần quan tâm đến công tác đào tạo quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ là người địa phương, cán bộ từ nơi khác chuyển đến nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Đồng thời, tập trung quy hoạch, sắp xếp dân cư gắn với đào tạo nguồn nhân lực; xác định dịch vụ mang tính mũi nhọn tại các khu dân cư để đầu tư phát triển, góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc.

VOV