Thứ ba, 23/07/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII

LSO-Chiều 23/4/2013, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (NQTW 5) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

LSO-Chiều 23/4/2013, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (NQTW 5) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Dự hội nghị, đại biểu trung ương có đồng chí Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc – Bộ VH,TT&DL; về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhì

Trong chương trình, hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện NQTW5, trong đó làm rõ nét những kết quả thực hiện 5 quan điểm, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 nhóm giải pháp lớn của nghị quyết. Báo cáo đánh giá chung kết quả đạt được về nhận thức, hành động và những hạn chế, yếu kém; một số bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện NQTW 5 khóa VIII từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo; những đề xuất, kiến nghị. Đã có một số tham luận được trình bày góp phần làm rõ thêm những mặt đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm, phương hướng và các kiến nghị để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nghị quyết trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành VH,TT&DL Lạng Sơn đạt được trong thực hiện NQTW 5 (khóa VIII) 15 năm qua, góp phần vào giữ gìn những nét đẹp trong đời sống văn hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy những thế mạnh, truyền thống văn hóa của tỉnh, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến đã ghi nhận trong kết quả chung đạt được có sự đóng góp, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên chức ngành VH,TT&DL tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, các quan điểm của NQTW 5 (khóa VIII) vẫn còn nguyên giá trị. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Sở VH,TT&DL cần tham mưu cho tỉnh trong vấn đề xây dựng con người, môi trường văn hóa; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; chú ý xây dựng đội ngũ của ngành VH,TT&DL xứng tầm…

Nhân dịp này, hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng cho các tập thể, cá nhân. Trong đó, Sở VH,TT&DL Lạng Sơn được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng chí Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở VH,TT&DL được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ VH,TT&DL, Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Sở VH,TT&DL cũng đã được trao tặng cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị.

HOÀNG THỊNH