Thứ hai,  13/07/2020

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến Đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

LSO-Ngày 24/4/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp với Uỷ Ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến Đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

LSO-Ngày 24/4/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp với Uỷ Ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến Đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TNMT; Nguyễn Văn Giàu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Quốc hội; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; Văn phòng Chính Phủ, Quốc hội và 63 đoàn đại biểu tại 63 điểm cầu trực tuyến trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; và một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Hiển, Thứ trưởng Bộ TNMT trình bày báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được triển khai nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng tiến độ, bám sát Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, kế hoạch của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư về tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Theo kết quả tổng hợp, đã có 6.958.848 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

Tiếp đó, đã có 15 ý kiến thảo luận, đóng góp của các đoàn đại biểu ở điểm cầu các tỉnh, thành phố về các vấn đề như: ý kiến đề nghị rà soát, làm rõ quyền đại diện chủ sở hữu đất đai của Nhà nước và quyền của người sử dụng đất; về phạm vi thông tin quản lý đất đai mà nhà nước có trách nhiệm công khai là quá rộng, cần xem xét và quy định cụ thể hơn; đề nghị quy định cụ thể thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư; đề nghị khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì bồi thường theo giá đất của loại đất sau khi chuyển mục đích;…

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Bộ TNMT và UBKT của Quốc hội đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, tiếp thu, giải trình một số ý kiến của đại biểu. Đồng chí Bộ trưởng Bộ TNMT đề nghị các đại biểu còn ý kiến tiếp tục đóng góp thông qua Sở TNMT các tỉnh, chuyển lên Bộ TNMT để bổ sung vào dự thảo trình Quốc hội trong thời gian tới.

ĐỖ HOẠT