Thứ sáu, 19/04/2019

Thực tiễn và kinh nghiệm 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa VIII

Ngày 24-4, UB MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo "15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa VIII - Thực tiễn và kinh nghiệm".

Ngày 24-4, UB MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa VIII – Thực tiễn và kinh nghiệm”.

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, TP Đà Nẵng đạt được thành tựu nổi bật: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa phát triển bền vững. Hệ thống các thiết chế văn hóa được củng cố, xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội trong cộng đồng,…

Các đại biểu đề xuất các giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa địa phương; phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; củng cố và xây dựng các thiết chế văn hóa của thành phố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước về văn hóa trên địa bàn,…

* Tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2013 và những thách thức” do Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) tổ chức sáng 24-4 tại Hà Nội, các chuyên gia kinh tế kiến nghị, chính sách tài khóa và tiền tệ cần thực hiện theo xu hướng linh hoạt và từng bước nới lỏng phù hợp khả năng CPI tăng thấp và tăng trưởng kinh tế có xu hướng chững lại.

Cụ thể, từng bước nới lỏng và tăng đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng cần kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư, hạn chế thất thoát, nâng cao hiệu quả đầu tư; giảm mạnh các mức thuế và phí, tiếp tục hạ thấp lãi suất huy động và lãi suất cho vay để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh và mở rộng thị trường, người tiêu dùng tăng tiết kiệm và tiêu dùng. Việc giảm thuế, phí cần thực hiện song hành với việc tiết kiệm chi tiêu của Chính phủ, nhất là giảm chi thường xuyên để có thể giảm mức bội chi ngân sách…

Nhandan