Thứ ba, 23/04/2019

Người cao tuổi thành phố Lạng Sơn tích cực góp ý sửa đổi Hiến pháp

LSO - Là thế hệ đi trước, người cao tuổi (NCT) đã chứng kiến những đổi thay của đất nước. Chính vì vậy, khi Hiến pháp cần sửa đổi để phù hợp với thời kỳ mới thì NCT có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng trong việc góp ý. Thời điểm này, so với NCT các địa phương thì NCT thành phố Lạng Sơn đã có những góp ý tích cực vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

LSO – Là thế hệ đi trước, người cao tuổi (NCT) đã chứng kiến những đổi thay của đất nước. Chính vì vậy, khi Hiến pháp cần sửa đổi để phù hợp với thời kỳ mới thì NCT có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng trong việc góp ý. Thời điểm này, so với NCT các địa phương thì NCT thành phố Lạng Sơn đã có những góp ý tích cực vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
     
Qua tổng hợp bước đầu, toàn thành phố Lạng Sơn đã có 1.417 lượt NCT tham dự các hội nghị góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đó có 48 lượt ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ông Lương Viết Khê, Phó Ban đại diện Hội NCT thành phố cho biết: Tích cực cùng nhân dân địa phương tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban đại diện Hội NCT thành phố đã nhanh chóng triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tới các cấp hội. Đặc biệt, Ban đại diện đã ban hành công văn số 03/CV – NCT ngày 3/2/2013 về việc hướng dẫn NCT tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Để thực hiện tốt công văn này, bên cạnh khuyến khích sự chủ động của hội viên, các cấp hội đã tiến hành phát tài liệu, văn bản liên quan để NCT có cơ sở đối chiếu, nghiên cứu. Cụ thể như phát Báo Lạng Sơn, Báo Nhân dân có các số đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tới các hội viên, NCT. Sau cùng, việc lấy ý kiến đóng góp tại cơ sở được tổ chức theo hình thức hội nghị. Đến nay, Hội NCT tại 8 phường, xã của thành phố Lạng Sơn đều đã phối hợp tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến. Ngoài ra, Ban đại diện Hội NCT đã phối hợp với MTTQ thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp với sự tham gia của 100 đại biểu NCT đến từ các cấp hội trên địa bàn.
     
Tổng hợp từ các ý kiến đóng góp, Ban đại diện Hội NCT thành phố Lạng Sơn đã đưa ra những đánh giá chung: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; Dự thảo đã xây dựng được cơ chế bảo đảm phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Cụ thể, đa phần các ý kiến đóng góp thường xoay quanh những điều luật liên quan tới việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền, công tác chăm sóc NCT… Trong đó, những nội dung liên quan tới việc chăm sóc NCT được các cụ đặc biệt quan tâm. Đa số đại biểu NCT đều nhất trí cần bổ sung đối tượng NCT vào khoản 2 điều 40, cụ thể là: nghiêm cấm hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em, NCT. Nhiều ý kiến cũng đề nghị nên bổ sung vào khoản 1, điều 62 (sửa đổi, bổ sung điều 39, 40) là: ưu tiên chương trình chăm sóc sức khỏe cho đồng bào miền núi, hải đảo, dân tộc thiểu số, NCT và các vùng đặc biệt khó khăn khác; nên tách riêng đối tượng NCT ra khỏi nhóm người khuyết tật, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn (được nêu trong khoản 1 điều 63)…

Có thể nói, thời gian qua, NCT thành phố Lạng Sơn đã tích cực tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bên cạnh những ý kiến đóng góp về mặt nội dung, các cụ cũng có nhiều ý kiến sửa đổi câu từ trong các điều luật nhằm tạo cho Hiến pháp chặt chẽ và khoa học hơn. Phó Ban đại diện Hội NCT thành phố Lạng Sơn cho biết thêm: Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp của NCT tại các cấp hội, chúng tôi đã tổng hợp và gửi lên cấp trên. Nhìn chung, các ý kiến đã thể hiện tâm huyết, bày tỏ tâm tư và sự kỳ vọng của NCT với bản Hiến pháp mới. Tuy việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đã được các cấp hội thực hiện xong, nhưng hiện chúng tôi vẫn khuyến khích và tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ phía cơ sở. Những ý kiến đó của NCT sẽ góp phần hoàn chỉnh Hiến pháp, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong thời kỳ mới.

HOÀNG HUẤN