Thứ năm, 25/04/2019

Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

     LSO -  Ngày 26/4/2013, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 31/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao kết quả phổ cập giáo dục và đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn QG giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

LSO – Ngày 26/4/2013, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 31/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao kết quả phổ cập giáo dục và đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn QG giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.            

Trong 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng là 2 năm rất khó khăn về kinh tế của cả nước nói chung và Lạng Sơn nói riêng. Quán triệt sâu rộng nghị quyết, với nhận thức việc nâng cao kết quả phổ cập và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mang ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy, chính quyền và ngành GD các địa phương đã có cách làm cụ thể và đã thu được những kết quả tích cực.

               
             Đồng chí Tô Hùng  Khoa Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đến hết năm 2012 đã có 60/226 xã hoàn thành công tác phổ cập giáo  dục Mầm non (GDMN). Duy trì 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học- chống mù chữ, 100% số xã hoàn thành và duy trì phổ cập giáo dục tiểu học (GDTH) đúng độ tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đã đạt 100% và đã có 92,9% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học. Duy trì 100% số xã đạt chuẩn phổ cập THCS, tỷ lệ người trong độ tuổi 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS đạt 86,94%.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn QG thu được kết quả khá. Đến hết năm 2012, toàn tỉnh đã công nhận mới 22 trường chuẩn QG, đưa tổng số trường chuẩn QG lên 105 trường, trong đó có 13 trường Mầm non, 56 trường tiểu học, 33 trường THCS và 3 trường THPT.

Sau khi phân tích và chỉ ra những nhược điểm, yếu kém của các địa phương và ngành GD&ĐT, đồng chí Tô Hùng Khoa đề nghị cấp ủy và chính quyền các địa phương cần quán triệt sâu hơn Nghị quyết, rà soát ngay các tiêu chí liên quan đến phổ cập và xây dựng trường chuẩn QG, có giải pháp kịp thời để đẩy nhanh tiến độ. Cần tránh tư tưởng chủ quan trong phổ cập, có biện pháp linh hoạt để giúp các xã có nguy cơ bị “mất chuẩn”; tránh tư tưởng “duy ý chí” trong xây dựng trường chuẩn QG. Đẩy mạnh tiến độ phổ cập GDMN, trước mắt cần triển khai nhanh Thông tư Liên tịch số 09 về chế độ đối với giáo viên MN hợp đồng, giáo viên MN ngoài công lập và học sinh 3-4 tuổi thuộc diện được hỗ trợ tiền ăn trưa. Đồng chí cũng khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn QG ở những xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Từ nay đến hết năm 2015, mục tiêu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn QG theo Nghị quyết 05 phải được thực hiện chu đáo bằng sự tập trung các nguồn lực. Có như vậy, chất lượng giáo dục mới bền vững và chất lượng lao động mới được nâng lên.

MINH HỒNG