Thứ ba, 23/04/2019

Ðổi mới công tác tuyển dụng cán bộ Ðảng, đoàn thể ở địa phương

Với phương châm coi trọng từ khâu  tuyển dụng trong công tác cán bộ, những năm gần đây, việc tổ chức thi tuyển công chức ở nhiều địa phương từng bước được cải tiến, đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Tính khách quan, công bằng, minh bạch, nghiêm túc  trong thi tuyển công chức là vấn đề luôn được dư luận xã hội quan tâm.

Với phương châm coi trọng từ khâu  tuyển dụng trong công tác cán bộ, những năm gần đây, việc tổ chức thi tuyển công chức ở nhiều địa phương từng bước được cải tiến, đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Tính khách quan, công bằng, minh bạch, nghiêm túc  trong thi tuyển công chức là vấn đề luôn được dư luận xã hội quan tâm.

Minh bạch và chất lượng từ “đầu vào”                    

Tại nhiều tỉnh và thành phố, trước đây việc tuyển dụng công chức vào công tác tại các cơ quan khối Ðảng, đoàn thể cơ bản thực hiện theo hình thức xét tuyển. Ðối tượng xét tuyển là những cán bộ, nhân viên đã làm hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu. Do vậy, có tình trạng rất nhiều con cháu cán bộ, người quen lãnh đạo vào “làm chờ” tại các cơ quan, đơn vị khối Ðảng, đoàn thể đợi xét tuyển vào biên chế. Gắn liền với những cuộc xét tuyển “nhẹ” về tiêu chuẩn, “nặng” về thân quen, dẫn đến hệ lụy về chất lượng đầu vào của cán bộ mới tuyển dụng khu vực này. Tình trạng thừa nhân sự, thiếu người làm bắt đầu từ đây. Lãnh đạo một tỉnh đã nêu nhận xét với chúng tôi bằng những dẫn chứng cụ thể. 

Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, nhất là sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, một số tỉnh  như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Hà Nam và mới đây là các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam và Thái Bình đã tổ chức tuyển dụng công chức cơ quan Ðảng, đoàn thể. Riêng tỉnh Hà Nam, đã qua ba lần tuyển dụng theo hình thức trên với tổng số 452 người tham gia thi vào 87 vị trí tuyển dụng. Thái Bình lần đầu có 593 người tham gia thi vào 49 vị trí cần tuyển dụng.

Tại các địa phương trên, các đồng chí đại diện lãnh đạo cho biết: Việc tổ chức thi tuyển công chức khối Ðảng, đoàn thể được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, khách quan, coi trọng chất lượng… Từ nhu cầu số lượng, cơ cấu ngạch công chức cần tuyển do các cơ quan, đơn vị báo cáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã rà soát, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cơ quan khối Ðảng, đoàn thể; tổ chức thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về số lượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, chuyên ngành cần tuyển, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển. Việc ra đề và quản lý đề thi được thực hiện khoa học, chặt chẽ, công phu, bảo đảm tính khách quan, bí mật tuyệt đối. Công tác chấm thi được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế kỳ thi.

Cách làm mới, hiệu quả mới 

Thái Bình là tỉnh được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá làm khá tốt nội dung công tác này. Ðồng chí  Trần Thế Nghiêm, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Với đợt thi tuyển vừa qua, các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh tiếp nhận 624 hồ sơ của thí sinh. Qua thẩm định, có 593 hồ sơ đủ tiêu chuẩn dự thi toàn tỉnh. Ðể bảo đảm tính khách quan cũng như việc bảo mật tuyệt đối đề thi, Hội đồng tuyển dụng đã giao cho Ban Ðề thi xây dựng kế hoạch, phương án hợp đồng việc hợp tác cung cấp đề thi, đáp án và biểu điểm thi phục vụ công tác thi tuyển công chức cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh với một số trường đại học và học viện. Theo đó, các trường đại học và học viện xây dựng nguồn đề thi cho mỗi môn thi gồm có 10 bộ đề thi.

Về nội dung đề thi, môn kiến thức chung: Thi viết một bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Ðảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết một bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm, đối với đề thi trắc nghiệm chuyên ngành nội dung ra theo hai khối Ðảng và đoàn thể.

Cuộc thi này ở Thái Bình có tỷ lệ thi cạnh tranh bình quân là 1/8,98 người. Tuy nhiên, trong thực tế, việc thi tuyển ở đây là cạnh tranh trực tiếp đối với từng vị trí làm việc cụ thể. Thí dụ, vị trí chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất 1/40, tỷ lệ cạnh tranh thấp nhất là cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiến Xương tỷ lệ 1/1. Kết quả cho thấy : Có 48 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào các vị trí việc làm đạt 72,7%, trong đó thí sinh nữ là 41, chiếm 85,42%, đại học chính quy 41, chiếm 85,42%, đại học chính quy liên thông và các loại hình đào tạo khác bảy, chiếm 14,58%, thí sinh tốt nghiệp đại học xuất sắc một, chiếm 2,08%, thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và giỏi là 40, chiếm 83,34%.

Chúng tôi khảo sát tại một số địa phương cho thấy, các cuộc thi nêu trên được dư luận đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao, tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào cấp ủy, tổ chức Ðảng và chính quyền. Thông qua đó các địa phương đã  lựa chọn được cán bộ trẻ, có trình độ, đạt yêu cầu đáp ứng với vị trí công tác. Kết quả đạt được qua các cuộc thi là minh chứng sinh động để khẳng định: Chúng ta không thiếu những cán bộ, trí thức trẻ tâm huyết, có nguyện vọng về làm việc đóng góp cho quê hương; Một bộ phận cán bộ giỏi sẵn lòng phục vụ trong các cơ quan Ðảng, đoàn thể; Các địa phương không thiếu nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, có năng lực để tuyển dụng công chức (như một số ý kiến nêu); ngược lại, nhiều tỉnh nguồn lực này đang dồi dào trong xã hội, vấn đề là cơ chế, chính sách thu hút tuyển dụng của địa phương.   

Cũng cần thấy, mặt hạn chế trong các cuộc thi ở một số tỉnh là việc xác định vị trí việc làm chưa thật sự đầy đủ, thiếu yêu cầu cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ dẫn đến việc trong một số trường hợp bằng cấp chuyên môn của người trúng tuyển chưa thật sự phù hợp với vị trí việc làm. Mặt khác, nhiều địa phương hiện nay chưa có cơ chế, chính sách ưu tiên đối với những đối tượng dự thi có bằng đạt loại giỏi hoặc có trình độ chuyên môn thạc sĩ… Qua thi tuyển đã chọn được cán bộ có kiến thức, kết quả học tập tốt nhưng chưa đánh giá được năng lực công tác thực tiễn trong lĩnh vực công tác đảng, đoàn thể.

 Tỉnh Quảng Ninh và TP Ðà Nẵng mới đây đã tổ chức thi tuyển để tuyển dụng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Các cuộc thi này đã giúp địa phương thu hút, tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vị trí lãnh đạo, quản lý. Thiết nghĩ cách làm trên đã cho những kinh nghiệm bước đầu, gợi ý tốt nhằm đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ khối Ðảng, đoàn thể ở các địa phương hiện nay.

Nhandan