Thứ bảy, 20/04/2019

Thanh Hóa là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc(*)

(Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang)

(Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang)

Kính thưa đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng,

Thưa đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa,

Nhân dịp LLVT tỉnh Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Ðơn vị Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng toàn thể Ðảng bộ, nhân dân và LLVT tỉnh Thanh Hóa lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa đồng chí, đồng bào,

Thanh Hóa là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Thanh Hóa đất rộng, người đông, địa thế hiểm trở, tiến có thể công, thoái có thể thủ, luôn là hậu phương vững chắc, khu vực phòng thủ rộng lớn, có tầm chiến lược trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; để từ đây ông cha ta ra Bắc, vào Nam đánh bại kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Từ vùng đất này đã sản sinh ra những anh hùng hào kiệt, những danh sĩ, võ tướng làm rạng danh cho quê hương, đất nước. Nhà sử học Phan Huy Chú trong cuốn Lịch triều hiến chương loại chí đã ghi nhận: “Vẻ non sông tươi tốt chung đúc, nên sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ họp, bởi đất thiêng thì người giỏi nên nảy ra những bậc phi thường…”. Hơn 80 năm qua, trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Ðảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã bất khuất, kiên cường, lập nên những chiến công chói lọi.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng đó, trong các cuộc kháng chiến, LLVT Thanh Hóa đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, LLVT Thanh Hóa vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa cùng nhân dân trong tỉnh dồn lực chi viện cho các chiến trường, cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến, đặc biệt là cho chiến dịch Ðiện Biên Phủ lịch sử, được Bác Hồ khen ngợi “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Ðiện Biên Phủ đến đó. Tiếng Ðiện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. Trong kháng chiến chống Mỹ, Thanh Hóa vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương. LLVT Thanh Hóa phối hợp với bộ đội chủ lực đánh gần một ngàn trận, bắn rơi 376 máy bay, trong đó có ba chiếc B52, riêng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Thanh Hóa bằng súng bộ binh bắn rơi 81 chiếc; chiến đấu 175 trận trên biển, bắn cháy, bắn chìm 57 tàu biệt kích Mỹ – ngụy. Những chiến công của quân và dân Hàm Rồng – Nam Ngạn, của đơn vị dân quân gái Hoa Lộc (Hậu Lộc), của các cụ lão dân quân Hoằng Trường (Hoằng Hóa) làm nức lòng nhân dân cả nước, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Cùng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ trên quê hương, hơn 20 vạn thanh niên Thanh Hóa đã nhập ngũ, có mặt ở khắp các quân chủng, binh chủng, chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam, góp phần đánh bại mọi chiến lược chiến tranh của địch, làm nên thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kháng chiến thắng lợi, với sự đóng góp vô cùng to lớn ấy, LLVT Thanh Hóa và 156 tập thể, 79 cá nhân đã vinh dự được Ðảng và Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong các cuộc kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, của Ðảng bộ, chính quyền, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân trong tỉnh, LLVT Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công mới. Ðảng ủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của Ðảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; gắn quốc phòng với xây dựng kinh tế, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn. LLVT tỉnh đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tuyệt đối trung thành với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân; sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên rộng khắp, có chất lượng; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, kể cả chức sắc các tôn giáo, công tác đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; có nhiều phương pháp, cách làm mới trong xây dựng, tổ chức hoạt động của Lực lượng dân quân trên biển, đem lại hiệu quả cao. LLVT tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an, với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nắm chắc tình hình cơ sở, đấu tranh với các hoạt động buôn bán, vận chuyển chất ma túy, truyền đạo trái pháp luật, di dân tự do, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất ổn để chủ động giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng; tuyên truyền vận động nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời, tích cực tham gia trực tiếp có hiệu quả vào các chương trình kinh tế kết hợp với quốc phòng, là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 7-1-2013, LLVT Thanh Hóa đã được Ðảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Ðơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng LLVT Thanh Hóa vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này.

Thưa các đồng chí, đồng bào,

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phải tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thanh Hóa là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT Thanh Hóa có vai trò, trách nhiệm to lớn. Ðể hoàn thành sứ mệnh lịch sử ấy, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT Thanh Hóa phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả thế và lực; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong tỉnh vào thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thật sự làm cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trở thành nhiệm vụ trọng yếu của toàn Ðảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó LLVT là nòng cốt. Các cấp ủy đảng phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang trong tỉnh vững mạnh về mọi mặt. Kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phải quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; bảo đảm cho LLVT của tỉnh tuyệt đối trung thành với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý tốt mọi tình huống, không để bị bất ngờ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn… Trong đó, hết sức quan tâm làm tốt công tác xây dựng Ðảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa xứng đáng với danh hiệu cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Với tinh thần ấy, tôi xin chúc LLVT Thanh Hóa phát huy truyền thống của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập thêm nhiều chiến công mới, góp phần cùng Ðảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ mong muốn.

Kính chúc các đồng chí đại biểu, đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

————

(*) Ðầu đề là của Báo Nhân Dân.

Nhandan