Thứ sáu,  24/01/2020

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị chuyên đề Thái Bình học tập, làm theo gương Bác

Ngày 15/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự hội nghị.

Ngày 15/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự hội nghị.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh Thái Bình hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng của Người; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị đã nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản và những giải pháp chủ yếu học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của người cán bộ, đảng viên; đặc biệt là phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong công tác, trong quan hệ hàng ngày với nhân dân: gần dân, vì dân, tôn trọng dân, nêu gương trước nhân dân…

Sau hai năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Thái Bình tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành thói quen, việc làm thường xuyên của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện. Ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: Ra nghị quyết chuyên đề hoặc chọn nội dung học tập tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác, phấn đấu là người công bộc tận tụy của nhân dân; mỗi kỳ sinh hoạt dành 30 phút để nghe giới thiệu về tư tưởng, tấm gương đạo đức và học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác… Đặc biệt, các ngành, các địa phương còn lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan mình tổ chức, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đạo đức, lối sống và đề ra biện pháp để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Qua đó, đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm cụ thể, thiết thực, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Năm 2013, tỉnh Thái Bình xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung học tập phong cách quần chúng theo gương Bác; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để cấp dưới và quần chúng noi theo.

Theo Dangcongsan