Thứ ba,  31/03/2020

Đại biểu Quốc hội Hà Nội lấy ý kiến vào các dự thảo luật

Các đại biểu đá góp ý về dự thảo luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc làm.

Các đại biểu đá góp ý về dự thảo luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc làm.

Chiều 15/5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các sở, ban, ngành và quận huyện đóng góp vào Dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và Dự thảo Luật việc làm.

Về Dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, dự luật còn có các điều, khoản chung chung cần sửa đổi bổ sung như cơ chế giám sát, xác định rõ mức độ vi phạm lãng phí, bổ sung quy định bảo vệ người cung cấp thông tin tố cáo các hành vi lãng phí….

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó kiểm toán trưởng -Kiểm toán nhà nước khu vực 1, đề nghị cụ thể hóa cơ chế xử lý hành vi vi phạm lãng phí, bổ sung quy định trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra lãng phí.

Về Dự thảo Luật việc làm, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào một số nội dung như phạm vi điều chỉnh, hỗ trợ tạo việc làm, chính sách việc làm, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thông tin thị trường lao động…Một số đại biểu đề nghị kết nối giữa Điều 5 về Chính sách của Nhà nước về việc làm với chính sách hỗ trợ việc làm trong Chương II của dự thảo luật.

Về nội dung này, ông Phạm Văn Thanh – Trưởng phòng chính sách – Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội đề nghị: “Chính sách Nhà nước về việc làm tôi thấy rất cần thiết. Nhưng ở mục 3 điều 5, tôi xin đề nghị không chỉ dùng “khuyến khích” không mà bổ sung thêm “chính sách khuyến khích..” sau này chính sách đó như thế nào là do cơ quan quản lý nhà nước. Mục 4 bỏ từ “có” mà chỉ dùng “Chính sách hỗ trợ người dử dụng lao động..” tức là toàn bộ chính sách nhà nước về việc làm có các loại này…”

Theo VOV