Thứ ba,  11/08/2020

Cán bộ Ðoàn đi đầu trong rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác

Ban Thường vụ T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị số 01 về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Ðoàn. Chỉ thị cho biết: Thời gian qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng thái độ làm việc đúng đắn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội...

 Ban Thường vụ T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị số 01 về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Ðoàn. Chỉ thị cho biết: Thời gian qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng thái độ làm việc đúng đắn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội…

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ đoàn chưa chú ý rèn luyện tác phong, thực hiện chưa nghiêm lề lối công tác, cá biệt còn có đồng chí vi phạm kỷ luật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và tổ chức Ðoàn.

 Ban Thường vụ T.Ư Ðoàn yêu cầu, các cán bộ Ðoàn nghiêm túc, gương mẫu, chấp hành đúng quy định của Ðảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức mình là thành viên. Bên cạnh đó, cần rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung:  Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng. Không nên làm việc hình thức, đối phó; cần khiêm tốn và cầu thị; phải có tinh thần đoàn kết; xây dựng ý chí đấu tranh… Các cấp bộ đoàn cần tăng cường thực hiện những biện pháp rèn tác phong và lề lối công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn trong phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về tác phong, lề lối công tác trong đội ngũ cán bộ của Ðoàn. Ðồng thời, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và kiểm điểm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

Theo Nhandan