Chủ nhật,  15/12/2019

Trà Vinh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Việc tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đã được quy định trong Ðiều lệ Ðảng. Ðây là việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng. Qua thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng các cấp ủy đảng ở Trà Vinh đã phát hiện sai phạm và kiên quyết xử lý kỷ luật, đã tạo được bước chuyển rõ nét trong công tác xây dựng Ðảng.

Việc tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đã được quy định trong Ðiều lệ Ðảng. Ðây là việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng. Qua thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng các cấp ủy đảng ở Trà Vinh đã phát hiện sai phạm và kiên quyết xử lý kỷ luật, đã tạo được bước chuyển rõ nét trong công tác xây dựng Ðảng.

Chúng tôi về xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh khi nhận được thông tin Ðảng bộ xã này đang tiến hành kiểm điểm các cán bộ hưởng chế độ nhà theo chương trình 167 (gọi tắt là nhà 167) sai đối tượng. Bí thư Ðảng bộ xã Huỳnh Hữu Công cho biết: Phát hiện được sai phạm này từ nguồn tin của quần chúng, khi thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Ðảng ủy xã đã làm việc với tất cả các cán bộ hưởng hỗ trợ nhà 167 sai chính sách. Các đồng chí này cũng đã nhận khuyết điểm, và đã đề ra biện pháp khắc phục. Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang Nguyễn Trung Dũng cho biết: Việc sai phạm của cán bộ xã Kim Hòa vừa qua, Huyện ủy đã kỷ luật những cán bộ liên quan, liên đới đến việc hưởng sai chế độ nhà 167. Riêng đồng chí Bí thư Ðảng ủy xã dù không có sai phạm, nhưng với trách nhiệm người đứng đầu nên cũng đã bị cách chức và chuyển công tác khác. Về kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở Ðảng bộ Cầu Ngang, đồng chí Nguyễn Trung Dũng khẳng định: Không phải kiểm điểm là “đấu đá” theo kiểu vạch lá tìm sâu. Cụ thể như Ðảng bộ xã Long Sơn, giữa bí thư, chủ tịch và kế toán luôn nghi ngờ nhau, do thiếu dân chủ, không cùng nhau bàn bạc nên dẫn đến việc chi sai nguyên tắc. Ở Chi bộ Hội Nông dân huyện, do chi ủy không đồng thuận, mất đoàn kết nên tạo thành vây cánh làm cho hiệu quả hoạt động thấp… Qua chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, các đồng chí đã thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, chỉ ra được nguyên nhân chính dẫn đến yếu kém trên là do tính ích kỷ, hẹp hòi, “kèn cựa”… của mỗi cá nhân. Từ đó các đồng chí đã đưa ra lộ trình và biện pháp khắc phục, sửa chữa phù hợp. Sau một năm sửa chữa khắc phục, bây giờ kiểm tra lại hai đơn vị này đã có bước chuyển biến tích cực. Ðảng bộ xã Long Sơn đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, không còn sự nghi ngờ lẫn nhau, mọi việc đều được đưa ra bàn bạc thống nhất; từ đó tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi thành viên trong Ban lãnh đạo Hội Nông dân đã làm chủ được bản thân, tìm được sự đồng thuận trong công việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cầu Kè Nguyễn Nam Ðừng cho biết: thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng, Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm sâu mười tổ chức Ðảng trực thuộc; gồm sáu chi bộ ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa – Thể thao; Hội Nông dân; Văn phòng HÐND và UBND và bốn Ðảng bộ xã: Phong Thạnh, Hòa Ân, Phong Phú, Ninh Thới. Trước khi thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 điểm yếu kém nổi rõ của các chi bộ ngành trên là vai trò làm tham mưu thực hiện nhiệm vụ của ngành yếu kém, trong đó có nguyên nhân là việc điều hành phân công nhiệm vụ cho cán bộ không rõ ràng, chồng chéo; dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm; không làm cũng khó quy trách nhiệm; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chưa tốt… Như việc ở Phòng Công thương, vai trò làm tham mưu kém dẫn đến các công trình xây dựng cơ bản kéo dài không đúng hợp đồng, và thanh quyết toán chậm. Sau kiểm điểm, việc thanh quyết toán đã có chuyển biến, thời gian thi công không còn kéo dài do đặt ra quy chế thưởng, phạt. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị thực hiện nhanh chóng hơn, bộ mặt đô thị được khởi sắc; công tác xúc tiến đầu tư, thương mại có chuyển biến tốt. Qua kiểm điểm chi bộ Phòng Văn hóa – Thể thao, Huyện ủy đã quyết định luân chuyển đồng chí trưởng phòng sang đơn vị khác. Cán bộ của phòng được sắp xếp lại phân công giao việc rõ ràng, vai trò tham mưu trong xây dựng xã nông thôn mới, xã văn hóa đã được tốt hơn; đã xây dựng được một xã văn hóa, đạt các tiêu chí về xã nông thôn mới cao hơn. Dù có quy chế phối hợp, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, nhiều xã ở Cầu Kè không phân định rõ được vai trò, mối quan hệ giữa cấp ủy và chính quyền; việc thực hiện quy chế dân chủ chưa tốt; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, nên phát sinh các dấu hiệu mất đoàn kết, công tác quản lý giáo dục, rèn luyện của cán bộ đảng viên không chặt chẽ, dẫn đến các sai phạm: Trưởng Công an xã Phong Thạnh vi phạm những điều đảng viên không được làm, phải bị xử lý kỷ luật, cách chức cho ra khỏi ngành. Chủ tịch xã Hòa Ân chiếm dụng vốn dự án, sau khi xác minh làm rõ đã kỷ luật khai trừ Ðảng, cách chức chủ tịch. Ðảng bộ xã Ninh Thới cũng vì quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên không tốt để xảy ra nhiều sai phạm dẫn đến phải thi hành kỷ luật cả Ban Thường vụ… Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 2013, các cấp Ðảng trong huyện đã quyết định thi hành kỷ luật tám trường hợp đảng viên vi phạm. Trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật một trường hợp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật hai trường hợp, Ðảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc thi hành kỷ luật năm trường hợp; với các hình thức: khiển trách hai, cảnh cáo ba, cách chức hai và khai trừ một trường hợp; với các vi phạm: chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Ðảng kém, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước, vô ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

Ðể Nghị quyết T.Ư 4 về Xây dựng Ðảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành bốn văn bản: Chỉ thị 08 về việc cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc; Công văn 288 uốn nắn việc chấp hành quy định giờ hành chính và việc chấp hành kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên; Quy định 2400 về một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định 3246 về một số nội dung cụ thể phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Quy định 3246, quy định rõ người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm phải kiểm điểm xử lý khi để đơn vị mình xảy ra chín nội dung lớn: từ việc không tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết… đến tổ chức thực hiện, quản lý, giáo dục, kiểm tra, phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời.

CHỦ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh Phan Trọng Nghĩa nhận xét: Từ khi quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng, các cấp ủy Ðảng từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ… Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng lên và nhiều hơn về nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập năm đoàn kiểm tra và bốn đoàn giám sát để kiểm tra 61 tổ chức Ðảng, giám sát 24 tổ chức Ðảng về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 32 đảng viên và 10 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 41 đảng viên và 59 tổ chức Ðảng. Qua kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật và tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật 122 đảng viên. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng đã thúc đẩy việc thực hiện ngày một tốt hơn Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng ở tỉnh này.

Theo Nhandan