Chủ nhật,  15/12/2019

UBND tỉnh tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng

LSO-Ngày 27/8/2013, dưới sự chủ trì của đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 8 của UBND tỉnh tiếp tục tiến hành.

LSO-Ngày 27/8/2013, dưới sự chủ trì của đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 8 của UBND tỉnh tiếp tục tiến hành.

Đồng chí Vy Văn Thành kết luận các nội dung tại phiên họp

Sở Tài nguyên và môi trường đã trình bày Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sở Nội vụ trình bày dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tư pháp trình bày dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Văn phòng UBND tỉnh trình dự thảo quyết định bổ sung, điều chỉnh Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận các nội dung. Về nội dung do Sở tài nguyên và môi trường trình bày, đồng chí Chủ tịch yêu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ trong công tác dự báo thiên tai để có biện pháp chủ động ứng phó. Cần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng, khoáng sản, đặc biệt quản lý chặt chẽ các khu công nghiệp, doanh nghiệp có tác động trực tiếp đến môi trường xung quanh. Với nội dung của Sở nội vụ trình, đồng chí Chủ tịch cho rằng quy chế phối hợp là cần thiết nhưng không hẳn là cấp bách đối với thực tiễn địa phương trong giai đoạn hiện nay, từ đó chưa cần phải ban hành quy chế mà cần tiếp tục nghiên cứu và chờ Bộ Nội vụ có quy chế mẫu. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Nội dung trình của Văn phòng  UBND tỉnh đã được thông qua với các ý kiến thảo luận, đóng góp của các Sở, ngành liên quan. Đối với nội dung của Sở Tư pháp trình về quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh, đồng chí Vy Văn Thành cho rằng cần thiết phải ban hành quy chế theo khung hướng dẫn của Bộ Tư pháp, trong đó hàng năm sẽ tổ chức sơ, tổng kết công tác để kiểm tra, đánh giá một cách cụ thể.

ĐÌNH QUYẾT