Thứ bảy, 23/03/2019

Chính phủ tích cực trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

Đó là nhận định trong Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của Ban Dân nguyện của UBTVQH.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 24, sáng 15/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (Báo cáo).

Báo cáo của Ban Dân nguyện cho biết thông qua 1.383 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.099 kiến nghị của cử tri, các kiến nghị này đã được Ban Dân nguyện chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết (giảm 357 kiến nghị so với kỳ họp trước).

Cụ thể, nội dung kiến nghị của cử tri về hoạt động của Quốc hội có 72/2.099 kiến nghị (chiếm 3,43% tổng số kiến nghị của cử tri), giảm 67 kiến nghị so với kỳ họp trước. Nội dung các kiến nghị về công tác điều hành của Chính phủ có 1.993 kiến nghị (chiếm 95% tổng số kiến nghị của cử tri), thuộc các nhóm vấn đề về nông nghiệp, nông thôn; giải quyết việc làm, an sinh xã hội; về văn hóa, giáo dục, y tế; về kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân hàng…

Trong số 1.993 kiến nghị cử tri gửi tới Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ có 1.474 kiến nghị (chiếm 73,96%) được trả lời bằng việc cung cấp thông tin cho cử tri; 162 kiến nghị (chiếm 8,13%) đã được tiếp thu, giải quyết xong; còn 357 kiến nghị (chiếm 17,91%) đang được nghiên cứu để giải quyết.

Báo cáo đánh giá với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm với người dân của các Bộ trưởng, Trưởng ngành, cùng với công tác theo dõi, đôn đốc kịp thời, sự giám sát chặt chẽ của UBTVQH thể hiện ở nội dung báo cáo giám sát thẳng thắn công khai, rõ địa chỉ trình Quốc hội tại một số kỳ họp vừa qua, nên tại kỳ họp thứ 4, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri của Chính phủ, các bộ, ngành đã được 59/59 đoàn ĐBQH đánh giá cao.

Tất cả các ý kiến nhận xét đều cho rằng đã có sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt về chất lượng giải quyết những vấn đề mà cử tri phản ánh cũng như nội dung, số lượng các văn bản trả lời bảo đảm kịp thời, đầy đủ. Trong đó, nhiều bộ, ngành đã được một số đoàn ĐBQH đánh giá cao vì đã rất nỗ lực, tích cực trong giải quyết một số kiến nghị cụ thể có liên quan trực tiếp tới cử tri tại địa phương.

“Có thể thấy rõ ràng với sự nỗ lực cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành trong giải quyết các kiến nghị, phản ánh của của cử tri về công tác điều hành của Chính phủ, từ đó đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc mà người dân, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang gặp phải tạo một môi trường thông thoáng hơn trong sản xuất, đầu tư và kinh doanh góp phần tích cực vào những kết quả chung trong tăng trưởng kinh tế xã hội thời gian qua, được cử tri ghi nhận”, Báo cáo nhấn mạnh.

Về kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Báo cáo của Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các bộ, ngành trong việc thực hiện trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của cử tri; lấy kết quả giải quyết các kiến nghị mà cử tri nêu làm một trong các căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các Bộ trưởng, Trưởng ngành; có hình thức đánh giá, xử lý khi cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm trong giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri.

Đối với các bộ, ngành, Ban Dân nguyện đề nghị Bộ Nội vụ trong phạm vi trách nhiệm của mình khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn giải quyết những bất cập về hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã, các ban của HĐND cấp xã trong việc sử dụng con dấu và việc công nhận kết quả biểu quyết trong Thường trực HĐND cấp xã.

Đề nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, giải quyết hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết vướng mắc về thẩm quyền của Thanh tra bộ và Thanh tra tỉnh; Thanh tra tỉnh với Thanh tra các sở, ngành, khi tiến hành thanh tra các doanh nghiệp nhà nước tránh tình trạng thanh tra chồng chéo; nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 75/2012/NĐ-CP  về nội dung không phù hợp với Luật Khiếu nại.

Đề nghị Bộ Công an, Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm phòng, chống cháy nổ, đề ra giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải rà soát các quy định về biển báo, thiết bị an toàn giao thông, xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ngăn ngừa các trường hợp mất an toàn giao thông xảy ra trên đường cao tốc như thời gian vừa qua…

Theo baochinhphu