Chủ nhật,  18/08/2019

Hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh

LSO-Sáng nay (17/5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026). Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham gia hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bí thư, phó bí thư đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh; trưởng, phó các sở ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và tương đương; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Năm 2018, tiếp tục thực hiện các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) thực hiện trong năm 2018. Trên cơ sở kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch của các cấp ủy, cơ quan đơn vị và thực hiện rà soát về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn các chức danh quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh chủ chốt của tỉnh, ngày 17/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để phát hiện nguồn bổ sung quy hoạch để xem xét điều chỉnh. Đồng chí lưu ý: Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh năm 2018 là nội dung thường xuyên, định kỳ trong công tác cán bộ của Đảng nhằm kịp thời bổ sung nhân tố mới, cán bộ trẻ có triển vọng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, độ tuổi. Tại hội nghị lần này đề nghị các đại biểu nghiên cứu, rà soát, phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những đồng chí bổ sung vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thực sự là những người tiêu biểu, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực lãnh đạo điều hành, khả năng đoàn kết, quy tụ, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026).

Sau khi nghe nội dung tờ trình, các đại biểu tham dự hội nghị đã thực hiện quy trình bỏ phiếu rà soát, điều chỉnh quy hoạch.

TÂN AN