Thứ năm, 18/07/2019

Uỷ ban Dân tộc phải là trung tâm đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Tại buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc, bà Tòng Thị Phóng khẳng định: Ủy ban Dân tộc phải là trung tâm đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Sáng 17/5, tại Hà Nội, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do bà Tòng Thị Phóng – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ Ủy ban Dân tộc.

uy ban dan toc phai la trung tam doan ket cac dan toc viet nam hinh 1
Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên BCT, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc sáng 17/5/2018. (Ảnh: Hoàng Thái).

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban cán sự Đảng-Ủy ban Dân tộc và 6 đơn vị trực thuộc: Viện dân tộc, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tuyên truyền; Vụ Chính sách dân tộc; Vụ Hợp tác Quốc tế và Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, hoạt động của Đảng ủy-Ủy ban Dân tộc thời gian qua đã củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng Ủy ban dân tộc thực sự là đầu mối, là trung tâm đoàn kết các dân tộc.

uy ban dan toc phai la trung tam doan ket cac dan toc viet nam hinh 2
Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo với Đoàn kiểm tra. (Ảnh: Hoàng Thái).

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Tòng Thị Phóng nêu rõ, mục tiêu là kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng bộ Ủy ban Dân tộc.

Theo bà Tòng Thị Phóng, công tác lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi nhiệm vụ cách mạng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tại thời điểm này, việc đề cao xây dựng Đảng là để đảm bảo sự sống còn của chế độ.

Cũng theo bà Tòng Thị Phóng, tại Đại hội XII của Đảng đã đề ra 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong đó việc kiên trì triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sẽ góp phần quan trọng thực hiện 10 nhiệm vụ này.

Tại buổi làm việc, bà Tòng Thị Phóng đề nghị Ban cán sự Đảng- Ủy ban Dân tộc cần làm rõ nội dung trong báo cáo, trong đó phải khẳng định Ban cán sự Đảng và Đảng viên luôn thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, luôn xác định mục tiêu lãnh đạo là trách nhiệm của Đảng ủy, từng đảng viên.

Biểu dương Ủy ban Dân tộc đã thực hiện tốt trách nhiệm đại đoàn kết dân tộc, bà Tòng Thị Phóng cho rằng, nhiệm vụ của Ủy ban là rất quan trọng, là cơ quan kiểm tra, tham mưu và tổ chức thực hiện những chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

uy ban dan toc phai la trung tam doan ket cac dan toc viet nam hinh 3
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại Ủy ban Dân tộc sáng 17/5. (Ảnh: Hoàng Thái).

Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc triển khai Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Ủy ban Dân tộc, kịp thời chấn chỉnh kỷ cương trong đơn vị, xử lý nghiêm những vi phạm của cán bộ, đảng viên, đã hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Theo bà Tòng Thị Phóng, yêu cầu cụ thể của đảng viên hiện nay là cần “Vững vàng về tư tưởng”, nhất quán thực hiện chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là vai trò nêu gương của người lãnh đạo, người đứng đầu. Uỷ ban Dân tộc phải là trung tâm đoàn kết các dân tộc Việt Nam./.

Theo VOV