Thứ bảy, 23/03/2019

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ chuyên đề

LSO-Chiều nay (17/5), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị, kỳ chuyên đề. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021). Sau khi nghiên cứu nhân sự phương án quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021), các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt công tác tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ (Công văn số 890-CV/TU, ngày 4/5/2018 của ban Thường vụ Tỉnh ủy). Đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thống nhất thực hiện một số nội dung. Trong đó, tập trung chỉ đạo, rà soát, sửa đổi bổ sung, hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để cụ thể hóa việc thực hiện các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tự kiểm tra, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, hồ sơ tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo quản lý theo phân cấp; qua rà soát từ ngày 1/6/2012 đến 31/3/2018 nếu phát hiện sai phạm liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển phải mạnh dạn, thẳng thắn, nghiêm túc đề xuất xử lý sai phạm và có giải pháp khắc phục yếu kém, khuyết điểm, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở chủ trương, quá trình thực hiện cần thường xuyên, định kỳ có kiểm tra về công tác cán bộ…Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các cấp ủy, đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung này và sẽ xử lý theo quy định đối với những tập thể, cá nhân không triển khai hoặc triển khai không nghiêm túc các nội dung đã nêu trên.

Tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, hội nghị đã diễn ra từ ngày 7-12/5/2018 với nhiều nội dung, trong đó có 3 đề án, báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số nội dung quan trọng khác. Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về các đề án cũng như các nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình và thống nhất ban hành Nghị quyết của hội nghị cũng như các Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; vấn đề cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm…

Đồng chí nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải cố gắng, nỗ lực lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đặc biệt là nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

TÂN AN