Chiều 18/5, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết 25-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông xác định cần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đảng viên phải thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ được nêu ra trong Nghị quyết gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ hàng năm.

Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh ủy Đắk Nông đã kiểm tra 746 tổ chức đảng, giám sát 339 tổ chức đảng và kỷ luật 151 đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ chủ chốt cấp huyện, sở. Đối với các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, Đắk Nông kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che, dung túng. Tỉnh ủy Đắk Nông tập trung kiểm tra, xử lý ngay khi phát hiện có vấn đề tiêu cực hoặc có đơn thư tố cáo, không để dư luận xấu trong nhân dân. Từ năm 2013 đến nay, Đắk Nông đã xử lý hơn 1.200 đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông trong việc thực hiện tốt, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đối với công tác dân vận. Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, tỉnh đã quán triệt tốt Nghị quyết của Trung ương, làm thay đổi nhận thức của từng cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đắk Nông tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác dân vận; tiếp tục gắn công tác dân vận với xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt, cán bộ đứng đầu. Cùng với đó, tỉnh quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên tỉnh Đắk Nông cần thể hiện vai trò, trách nhiệm trong mọi hoạt động công tác, đặc biệt là đối với công tác dân vận, đảm bảo các mục tiêu, quan điểm theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW. Tỉnh Đắk Nông cần bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc có tâm, có đủ trình độ, năng lực; nỗ lực giải quyết hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội để cải thiện nhanh và bền vững đời sống nhân dân, chú trọng đến những gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, hộ nghèo… để nhân dân ngày càng có niềm tin đối với Đảng./.